Foto: Tue Skals/Forsvarskommandoen

Danmarks bidrag til støtte for Ukraine

Siden Rusland begyndte invasionen af Ukraine, har Danmark besluttet at hjælpe Ukraine på en række områder.

Her kan du se, hvilke typer af bidrag, Danmark yder.

Danmark hjælper med genopbygning

Danmark og danske virksomheder vil stå klar med hjælp, når de krigshærgede byer i Ukraine skal genopbygges. Sammen med dansk erhvervsliv og fagbevægelsen har regeringen nedsat et partnerskab, som skal se på, hvordan danske virksomheder kan bidrage til genopbygningsarbejdet.

Læs mere her:

Nyt partnerskab skal hjælpe med at genopbygge Ukraine (um.dk)

Militære bidrag

Som direkte militære bidrag til Ukraines forsvar har Danmark doneret:

24. februar 2022 gav Folketinget samtykke til at stille følgende militære bidrag til rådighed for NATO:

 • Et fregatbidrag med en samlet besætning på op til ca. 175 personer.
 • Et transportflybidrag med op til ca. 50 personer.
 • Op til 20 F-16 kampfly med op til ca. 250 personer til håndhævelse af suverænitet i luftrummet over NATO-landenes territorium.
 • Personelbidrag til NATOs hovedkvarterer og NATO-opererede kontrol-, varslings-, og kommunikationsenheder samt til NATO’s luftmilitære styrkestruktur.
 • Yderligere personel i forbindelse med udskiftning, etablering og hjemtagning af bidragene.

21. april 2022 gav Folketingets samtykke til, at yderligere følgende militære bidrage kan stilles til rådighed for NATO:

 • En bataljonskampgruppe på op til ca. 1.000 personer.
 • Et fregatbidrag yderligere.
 • Luftmilitære bidrag, herunder et overvågningsfly, et radaroperatørbidrag og en mobil luftforsvarsradar.
 • Et støttestyrkebidrag.
 • Stabsbidrag til NATO's internationale stabe og hovedkvarterer.
 • Et tilpasset magtanvendelsesmandat for det allerede udsendte danske bidrag til NATO's fremskudte tilstedeværelse i Estland samt eksisterende danske bidrag til NATO's internationale stabe og hovedkvarterer.

11. august offentliggjorde statsminister Mette Frederiksen en ny omfattende donationspakke på ca. 820 millioner kroner til finansiering af våben og træning. Det skete i forbindelse med donorkonferencen #CopenhagenUkraine, hvor 26 lande mødes i København:

 • Lidt over halvdelen vil gå til finansiel støtte til indkøb af våben og støtte til våbenproduktion. Donationen er med henblik på at sikre vedvarende leverancer af militært udstyr til brug for Ukraines forsvarskamp.
 • Ca. 100 mio. kroner vil gå til at støtte til grundlæggende militær træning af ukrainske soldater. Læs mere om den øgede støtte til træning på fmn.dk.
 • Derudover vil en del af donationspakken også gå til danske donationer af våben og udstyr.
Nødhjælp

Sundhed og humanitære bidrag fra Danmark

Danmark støtter Ukraine med penge, som fordeles gennem EU, FN og nødhjælpsorganisationer. Pengene skal bruges til at dække de behov, der opstår under krigen. Fra medicinsk udstyr, lægemidler, lægehjælp, husly, mad, vand, varme tæpper, hygiejne til psykosocial støtte, genforening af familiemedlemmer og beskyttelse af børn mv. Indtil nu har Danmark mobiliseret 668 mio. kr til humanitære, akutte og makrofinansielle indsatser i Ukraine og nabolande.

Pengene er foreløbigt fordelt sådan:

 • Humanitær støtte gennem internationale organisationer og danske civilsamfundsorganisationer: 275 mio. kr.
 • Makrofinansiel støtte: 150 mio. kr. (gennem Verdensbanken)
 • Projekter gennem Beredskabsstyrelsen: 28 mio. kr. (blandet andet et mobilhospital)
 • Lægemidler og medicinsk udstyr: 100 mio. kr.

Du kan læse mere om de danske humanitære bidrag på Danidas side om Ukraine og hos Beredskabsstyrelsen:

Humanitære bidrag til Ukraine (um.dk)            

Ukraine-indsatser i tal (brs.dk)

Åbne døre

Mennesker på flugt fra Ukraine er velkomne

Et bredt politisk flertal er enige om at hjælpe mennesker, som flygter fra krigen i Ukraine. Foruden humanitær bistand og nødhjælp i selve Ukraine vil Danmark støtte de nabolande, som modtager flest flygtninge – eksempelvis med materiel, hjælp til drift af indkvartering, basal sundhed og undervisning. Danmark er også parat til på dansk jord at modtage ukrainere, der kommer til Danmark og bistå ukrainere, der allerede er i landet.

Information til ukrainske statsborgere