Foto: Lars Laursen/Ritzau Scanpix

Risiko for mangel på strøm i Danmark

Elforsyningssituationen er fortsat stabil i Danmark. Men risikoen for mangel på strøm er højere end normalt, og danskerne opfordres til at spare på energien, så der også er strøm nok til næste vinter.

Det europæiske elmarked er udfordret på grund af krigen i Ukraine og fordi flere europæiske kraftværker er taget ud af brug. Derfor kommer der også mindre energi til Danmark, hvilket har øget risikoen for mangel på strøm, hvis vi får en meget kold, overskyet og vindstille periode, hvor der bruges meget strøm og produceres mindre via sol og vind.

Energiforsyningen er lige nu stabil på tværs af alle energikilder, og Energistyrelsen vurderer fortsat, at forbrugerne ikke vil opleve mangel på strøm eller gas denne fyringssæson. Det skyldes både den milde vinter og at danskerne generelt er blevet bedre til at spare på strømmen.

Vi bør dog holde fast i de gode sparevaner. Det gavner ikke kun pengepung og klima at spare på energien – det er afgørende for, at vi har energi nok til alle, også til næste vinter.

 

Hvilken forskel vil det gøre næste vinter, at jeg sparer på strømmen nu?

Alle energisystemerne hænger sammen. El produceres på mange forskellige måder. Omkring halvdelen af strømmen i de danske stikkontakter produceres af vindmøller, men i vindstille perioder er der brug for at producere ekstra strøm ved hjælp af bl.a. naturgas. I resten af Europa, som vi er forbundet med, udgør vindmøllestrøm en meget mindre andel. At spare på strømmen nu vil betyde, at der spares på brændsler til el-produktion, som så vil kunne bruges senere på sæsonen, hvis der skulle blive problemer med fx gasforsyningen.

På grund af krigen i Ukraine er der mindre naturgas til rådighed, og derfor kan der blive problemer med strømmen i vindstille perioder næste vinter, hvis gaslagrene ikke kan blive fyldt tilstrækkeligt op i løbet af sommeren 2023.

Spar på energien

De gode sparevaner er vigtige at fastholde for at spare på energien. Lige nu er det bedste, du kan gøre:

  • Skru ned for varmen
  • Begræns brugen af varmt vand
  • Spar på strømmen - sluk for apparater, når de ikke er i brug, og for unødvendig belysning
  • Sluk for radiatoren, når du lufter ud
  • Brug strømmen, når den er billigst

Du finder gode råd til hvordan, du sparer bedst på SparEnergi.dk

Danskerne sparer på energien

Det samlede energiforbrug er faldet, og det vigtigt at holde fast i fremadrettet. Herunder kan du se, hvor meget danskerne har sparet på både gas og el.

Gasforbrug

Elforbrug

Hvad sker der, hvis vi mangler strøm?

I gennemsnit oplever en dansker omkring 20 minutters strømafbrydelse hvert år. Fx fordi et kabel er blevet gravet over. Hvis der ikke produceres nok strøm i forhold til forbruget, kan myndighederne som sidste løsning slukke for strømmen i afgrænsede områder med henblik på at forebygge blackout.

Dette kaldes en kontrolleret strømafbrydelse. En sådan afbrydelse vil maksimalt vare to timer ad gangen for den enkelte forbruger. Risikoen er størst i perioder med meget koldt og vindstille vejr og særligt i tidsrummene kl. 06-10 og 16-20, hvor forbruget er størst. I Danmark har vi ikke haft en kontrolleret strømafbrydelse de seneste mange år.

Myndighederne forventer ikke, at det bliver nødvendigt første halvår af 2023. Forsyningssituationen frem mod næste vinter er afhængig af, at alle holder fast i de gode sparevaner.

Forløb frem mod kontrolleret strømafbrydelse

En kontrolleret strømafbrydelse vil kunne blive nødvendig, når der opstår ubalance mellem forbruget og produktion af strøm. Hvis der bruges mere strøm, end der produceres, er der risiko for blackout, og for at forebygge blackout kan myndighederne vælge at slukke for strømmen i begrænsede områder –i begrænsede tidsrum. Nedenfor får du et overblik over de vigtigste elementer, der går forud for, at myndighederne i sidste ende må benytte sig af en kontrolleret strømafbrydelse.

Overvågning af elforsyningen

Energistyrelsen og det statslige selskab Energinet overvåger situationen og sikrer løbende, at der er balance mellem forbrug og produktion af el.

Koldt og stille vejr

Risikoen for at ende i en situation med mangel på strøm/kontrollerede strømafbrydelser er størst i løbet af vinteren i perioder med kolde og vindstille dage

Stigende priser

Forud for en situation med kontrolleret strømafbrydelse vil priserne på el stige voldsomt.

Overblik kl. 14

Hver dag kl. 14.00 vurderer Energinet, om der vil være nok strøm til det forventede forbrug i det kommende døgn. Er det ikke tilfældet, vil myndighederne varsle, at kontrolleret strømafbrydelse kan blive nødvendig, og at der for at forebygge afbrydelse er særligt behov for at spare på strømmen på bestemte tidspunkter i det kommende døgn.

Spar på strømmen

Alle kan hjælpe til med at opnå den nødvendige balance ved at spare mest muligt på strømmen, så forbruget i det kritiske tidsrum er så lavt som muligt.

Frem mod den kritiske time

Frem mod den kritiske time, hvor der er risiko for mangel på strøm, forsøger selskaberne på markedet at skabe balance, eksempelvis ved at undersøge muligheden for at få ekstra strømproduktion fra kraftværker.

Ingen afbrydelse

Hvis det lykkes at finde nok strøm, fx fordi danskerne har sparet på forbruget, vil det ikke være nødvendigt med en kontrolleret strømafbrydelse.

Afbrydelse

Lykkes det ikke at opnå balance senest 15 minutter før timen med mangel på strøm, vil Energinet som sidste udvej bede de lokale netselskaber om afbryde strømmen. En sådan afbrydelse vil maksimalt vare to timer ad gangen for den enkelte forbruger. Det vil ikke være muligt på forhånd at sige, hvor strømmen bliver slukket.

Balance

Hvis der efter maksimalt to timer ikke er opnået balance, vil strømmen vende tilbage til de afbrudte kunder, mens nye områder vil blive afbrudt. Igen i maksimalt op til to timer. Sådan fortsætter det, indtil der igen er balance.

Hvad kan du gøre?

For at undgå at ende i en situation med kontrollerede strømafbrydelser, kan alle hjælpe til ved at spare på strømmen og sprede forbruget ud.

Risikoen for kontrollerede strømafbrydelser i første halvår af 2023 er ikke særlig stor. Det skyldes, at danskerne generelt er blevet bedre til at spare på strømmen. Derfor er det bedste, vi kan gøre, fortsat at spare på strømmen.

Hvis risikoen for kontrolleret strømafbrydelse øges, kan det især hjælpe at undlade brug af opvaskemaskiner, spillekonsoller, gamingcomputere, tørretumblere og store TV. Du kan få overblikket over strømslugerne i dit hjem her:

Dit elforbrug (sparenergi.dk)

Forbruget af strøm er som regel størst mellem 6-10 og igen fra 16-20. I disse tidsrum er der størst risiko for afbrydelser. Derfor skal vi forsøge at sprede vores forbrug ud over hele dagen. Også i perioder uden mangel på strøm.

Ligesom ved normale strømafbrydelser er det en god idé at have stearinlys eller en lommelygte med friske batterier klar til brug i hjemmet.

Energistyrelsen opfordrer til, at du tilmelder dig den informationsservice, som dit lokale netselskab tilbyder, såfremt det er muligt. Fx en SMS-tjeneste. Du kan få hjælp til at finde dit netselskab her:

Find netselskab (greenpowerdenmark.dk)

Hvad gør myndighederne?

De danske myndigheder følger hele tiden situationen tæt og vil, hvis situationen skulle ændre sig, varsle befolkningen via en række kanaler som fx medier og sociale medier.

Energistyrelsen og Energinet har ansvaret for overvåge elmarkedet og sikre, at der er strøm til det danske marked.

Derudover har alle danske myndigheder, kommuner mv. forberedt sig ved at klargøre handlings- og beredskabsplaner for at sikre, at man er godt forberedt i tilfælde af, at der bliver mangel på strøm/en kontrolleret strømafbrydelse.

Myndighederne samler information til borgerne her på kriseinformation.dk. Siden vil løbende blive udbygget med relevant information.

Nyheder

Indlæs flere