Foto: Thomas Rousing/Scanpix Denmark

Sådan bliver danskernes energipriser påvirket

Krigen i Ukraine påvirker den internationale handel med energi.

EU og Danmark aftager fortsat store mængder russisk gas, hvilket kan betyde, at priserne vil stige yderligere.

Den 20. juni 2022 hævede Energistyrelsen det danske gas-beredskab og erklærede ”Early Warning” på baggrund af en russisk reduktion af gasleverancen via Nord Stream 1 til Tyskland med 60 %.

Det får som udgangspunkt ingen konsekvenser for den enkelte dansker i form af gasmangel.

Læs mere hos Energistyrelsen her:

Energistyrelsen erklærer ”Early Warning” (ens.dk)

Hvilke konsekvenser har krigen for vores energipriser?

Energipriserne i Europa er allerede høje bl.a. fordi energimarkederne reagerer på den aktuelle situation og forventninger til fremtiden. Det er dog sandsynligt, at forsyningssituationen vil påvirke energipriserne i Europa yderligere.

Når gaspriserne stiger, vil det også kunne påvirke elprisen. Dermed kan forbrugerne blive ramt af både højere gas- og elpriser. Man kan desuden se, at den generelle ustabilitet på markederne også påvirker olieprisen.

Læs mere om, hvad du som forbruger kan føre for at afbøde effekterne (spareenergi.dk)

Hvad gør staten for at afbøde voldsomme prisstigninger for de danske forbrugere?

30. marts 2022: Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet er enige om at løfte varmechecken fra 3.750 til 6.000 kr. skattefrit. Samtidigt øges indkomstgrænsen for årlig husstandsindkomst fra 550.000 til 650.000 kr.

Omkring 419.000 hjem forventes nu at modtage den højere check mod tidligere estimeret 320.000 hjem. Checken målrettes fortsat husstande ramt af høje prisstigninger.

Se nyhed fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet:

Yderligere en milliard kroner til øget varmehjælp (kefm.dk)

Det danske gas-beredskab

I de første 18 uger af 2022 udgjorde russisk gas ca. 25 % af EU’s gasforbrug.

Den 20. juni 2022 gik Energistyrelsen et niveau op i gas-beredskabet og erklærede ”Early Warning”. Det er første niveau i Danmarks nødplan for at sikre gas i tilfælde af en alvorlig forsyningskrise.

Det sker, fordi Rusland uvarslet har reduceret deres gasleverance via Nord Stream 1 til Tyskland med 60 %.

Der kommer altså fortsat gas til Danmark via Tyskland, men at Energistyrelsen erklærer ”Early Warning” betyder, at der kan opstå en situation med betydeligt forringet gasforsyningssikkerhed.

Kommer der mangel på gas?

I første omgang betyder det ikke, at der kommer mangel på gas i Danmark, men i tilfælde af mangel har Danmark en nødplan klar, der skal sikre, at forbrugerne kan få varmet deres huse op til vinter.

Ved en akut mangel på gas kan myndighederne iværksætte forskellige nødtiltag for at leve op til EU’s krav om at sikre forsyningen af husholdningerne og andre beskyttede kunder i minimum 30 dage i en periode med unormalt koldt vejr.

Læs mere om det danske gasberedskab (ens.dk)

”Det er en alvorlig situation vi står i, men jeg vil også gerne understrege, at selvom Danmark nu er i early warning, så står vi ikke i en forsyningskrise. Vi kan i den nuværende situation opretholde forbruget hos alle husholdninger og i alle virksomheder,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

”Men jeg vil opfordre til at alle spare på energien, hvor de kan. Situationen kan hurtigt ændre sig, og vi følger derfor udviklingen på gasmarkedet meget tæt.”

Fakta: EU's kriseberedskab:

I EU er der fælles regler for, hvordan man skal håndtere en gas-krise. Der er tre kriseniveauer: ”Early Warning”, ”Alert” og ”Emergency”:

  • Early Warning erklæres, når der foreligger konkrete, alvorlige og pålidelige oplysninger om, at der kan indtræffe en hændelse, som sandsynligvis vil resultere i en betydeligt forringet gasforsyningssituation og sandsynligvis vil føre til, at alarm- eller nødsituationsniveauet udløses
  • Alert erklæres, når der opstår en gasforsyningsafbrydelse eller en usædvanlig høj gasefterspørgsel, hvilket resulterer i en betydeligt forringet gasforsyningssituation, men markedet er stadig i stand til at håndtere denne afbrydelse eller efterspørgsel uden at anvende ikke-markedsbaserede foranstaltninger
  • Emergency erklæres, når der forekommer en usædvanlig høj gasefterspørgsel, en betydelig gasforsyningsafbrydelse eller anden betydelig forringelse af gasforsyningssituationen, og alle relevante markedsbaserede foranstaltninger er blevet gennemført, men gasforsyningen er utilstrækkelig til at opfylde den resterende gasefterspørgsel, således at det tillige er nødvendigt at indføre ikke-markedsbaserede foranstaltninger

Rusland lukker for gas til flere lande

Rusland har lukket for gassen til Ørsted, fordi virksomheden har afvist at betale i rubler. Det samme gælder for flere gasselskaber, herunder selskaber med base i Polen, Bulgarien, Finland og Holland, da de ligeledes har afvist at betale det russiske firma, Gazprom, i rubler frem for euro og dollars, som kontrakterne ellers er indgået på.

Hvad vil Danmark gøre for at blive mindre sårbar?

Regeringen vil gøre Danmark uafhængig af russisk gas.

”Klimakampen har aldrig været vigtigere, og vi vil forsyne Europa med grøn energi og fortrænge russisk gas. Derfor foreslår vi at firedoble produktionen af vedvarende energi på land, og vi gør klar til flere energiøer. Samtidig skal husejere med sorte fyr over på fjernvarme eller grønne varmepumper”.

Sådan sagde klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i forbindelse med regeringens fremlæggelse 19. april 2022 af et udspil, der blandt andet indebærer udfasning af naturgas samt en hurtigere overgang til grønne energiformer. Du kan læse mere om udspillet her:

Danmark skal være grønnere og uafhængig af gas fra Rusland (kefm.dk)

Hvad kan jeg selv gøre?

Selvom der ikke er en energikrise lige nu, er Europas gasforsyning under pres. Derfor opfordrer Energistyrelsen alle til at spare på energien. Hen over sommeren kører styrelsen kampagnen ”Én ting er sikkert. Og det er grønt”. 

Sommerens bedste spareråd:

  • Sommerluk varmeanlægget
  • Tag kortere varme bade
  • Brug tørresnoren
  • Brug strømmen, når den er billigst
  • Afkobl apparaterne derhjemme inden ferien

Læs mere her:

Én ting er sikkert. Og det er grønt. (sparenergi.dk)

Du finder flere gode råd på sparenergi.dk. Her finder du også mere information om, hvordan du kan søge støtte til el- og varmeregningen samt til energirenovering af din bolig.

Læs mere på SparEnergi.dk