Foto: Colourbox.dk

Fødevarepriser påvirkes af Ruslands invasion

For den enkelte dansker vil en række produkter blive dyrere. Men Danmark står ikke i en situation, hvor vi vil mangle fødevarer i Supermarkederne.

Ukraine og Rusland producerer 31 pct. af det globale hvedemarked. Derfor vil Ruslands invasion i Ukraine kunne mærkes hos den enkelte dansker, der skal forholde sig til stigende fødevarepriser.

Historisk høje fødevarepriser

De globale fødevarepriser er nået op på det højeste niveau nogensinde, viser en ny analyse fra FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO.

Det globale fødevareprisindeks, der afspejler prisudviklingen på de 95 mest handlede landbrugsvarer på råvarebørserne, er dermed brudt igennem de historiske pristoppe fra 2008 og 2011.

Fødevareprisindekset er steget 7 procentpoint siden nytår, og mere end 20 procentpoint det sidste år.

Brød og kornprodukter bliver dyrere

Ukraine og Rusland producerer 31 pct. af det globale hvedemarked. Ruslands invasion af Ukraine vil derfor have betydning for alle fødevarer med bl.a. hvede i.

Krigen betyder, at priserne på udvalgte varer formentlig vil stige. Det drejer sig i første omgang om brød og kornprodukter.

Det er for tidligt at sige, hvor meget priserne vil stige, og hvornår priserne igen vil falde til det normale niveau, som vi har været vant til.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke vil mangle fødevarer i supermarkederne i Danmark, da vi har stærke forsyningskæder og producerer meget selv.

Hvem vil det gå hårdest udover?

Alle danskere vil mærke en prisstigning på udvalgte fødevarer. Samtidig vil prisen på foder og gødning stige, hvilket øger landbrugets omkostninger.

Kan jeg erstatte fødevarer fra Rusland og Ukraine?

Du vil i et vist omfang kunne erstatte varerne fra Ukraine og Rusland med varer fra andre lande, men du vil formentligt skulle betale mere for dine varer.

Udover at produkter med hvede, majs, byg og solsikkefrø formentligt vil blive dyrere, kan du også forvente, at det vil have en effekt på andre fødevarer. Fra Rusland importerer vi typisk hvede, majs og byg, mens vi fra Ukraine importerer hvede, majs, byg og solsikkefrø, -olie og –mel.

Hvad gør staten for at afbøde voldsomme prisstigninger for de danske forbrugere?

Sammen med EU holder Danmark et skarpt øje med fødevaresektorernes udvikling i de kommende dage, uger og måneder. Vi har heldigvis en robust fødevare- og landbrugssektor i EU, hvor vi også under COVID-19 pandemien har set de store styrker ved det indre marked. Danmark har et tæt samarbejde med nære partnere og med internationale organisationer i forhold til den globale udvikling på fødevaremarkederne.