Foto: Colourbox.dk

Sådan påvirkes fødevarepriserne

For den enkelte dansker er en række produkter blevet dyrere. Danmark står dog ikke i en situation, hvor vi vil mangle fødevarer i supermarkederne.

Ruslands invasion i Ukraine og energikrisen kan også mærkes i fødevarepriserne hos den enkelte dansker.

Høje fødevarepriser

De globale fødevarepriser toppede i foråret og er i august faldet til et niveau, der ligger tre procentpoint højere end i januar 2022.

Det dækker dog over en stor variation blandt fødevarekategorierne, hvor kød og mejeriprodukter er steget med 10 procentpoint, mens vegetabilske olier er faldet med mere end 20 procentpoint siden januar 2022.

Sammenlignet med for et år siden er fødevareprisindekset steget med 10 procentpoint. Set i et historisk perspektiv er fødevareprisindekset på højde med krisen i 1970’erne.

Energikrisen presser prisen op

Energikrisen vil få priserne på kød og mælk til at stige af to grunde.

Højere energipriser betyder, at landbrugets og fødevareproducenternes udgifter bliver højere, når der indkøbes el, brændstof og andre produkter, hvor der bruges meget energi under fremstillingen. Som f.eks. kunstgødning og kemikalier.

Derudover vil højere energipriser betyde, at der er større efterspørgsel på biobrændstoffer og biogas. Derfor vil arealer med afgrøder til biobrændstof konkurrere med arealer med f.eks. foderafgrøder.

Af den grund vil foder stige i pris og presse husdyrproduktionen, og priserne på kød og mælk vil stige.

Derfor stiger varerne i pris

Generelt kan man sige, at prisstigningerne skyldes højere priser i produktionen på alt fra energi, transport og råvarer. En del af dette er direkte koblet til krigen i Ukraine, hvilket eksempelvis gælder korn, der har betydning for både prisen på brød og foder til husdyrproduktionen.

Det er endnu for tidligt at sige, hvor meget priserne vil stige, og hvornår prisstigningerne vil aftage.

Det forventes ikke, at man på kort eller mellemlang sigt vil komme til at mangle fødevarer i supermarkederne i Danmark, da der eksisterer stærke forsyningskæder og en stor fødevareproduktion.

Disse produkter er blevet dyrere:

De fleste fødevarer er steget i pris, men visse er steget mere end andre. I Danmark har de største prisstigninger været på:

  • madolier (f.eks. raps og solsikke)
  • mejeriprodukter
  • kød (okse-, kalvekød og fjerkræ)
  • pasta
  • fersk fisk
  • kaffe

Hvad kan jeg gøre som forbruger?

De fødevarer, som aktuelt er ramt af høje prisstigninger, vil for de flestes vedkommende kunne erstattes af andre fødevarer. F.eks. kan solsikkeolie erstattes af andre madolier, der ligeledes har en neutral smag og et højt indhold af flerumættede fedtsyrer, mens hvedemel eksempelvis vil kunne erstattes af andre meltyper.

Forbrugerne vil derfor i høj grad kunne finde alternativer i de butikker, de normalt køber ind i. Fødevarestyrelsens generelle råd om madspild kan inspirere til at mindske forbruget af dyre fødevare, ved f.eks. kun at købe den mad, der er behov for, at opbevare maden korrekt og at gemme madrester til senere brug.

Få gode råd til at undgå madspild hos Fødevarestyrelsen

Hvad gør staten for at afbøde voldsomme prisstigninger for de danske forbrugere?

Sammen med EU holder Danmark et skarpt øje med fødevaresektorernes udvikling i de kommende dage, uger og måneder.

Vi har heldigvis en robust fødevare- og landbrugssektor i EU, hvor vi også under covid-19 pandemien har set de store styrker ved det indre marked.

Danmark har et tæt samarbejde med nære partnere og med internationale organisationer i forhold til den globale udvikling på fødevaremarkederne.

Hvordan ser det globale hvedemarked ud?

Rusland og Ukraine er store hvede-eksportører, hvorfor krigen har haft stor betydning for det globale hvedemarked.

En analyse fra Det Internationale Kornråd viser, at de globale hvedepriser stadig er på et historisk højt niveau, men at tendensen er faldende. Dette skyldes en god hvedehøst i mange lande og stigende eksport fra Ukraine.

Det globale hvedeindeks, der afspejler prisudviklingen på råvarebørserne, er således faldet med 24,1 procentpoint siden maj 2022, men er stadig 10,8 procentpoint over sidste års niveau.

Det er stadig for tidligt at sige, hvordan de seneste måneders prisfald på hvede vil berøre den danske forbruger.