Kontakt

Relevante myndigheder

Udlændingestyrelsen (US) og Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

US og SIRI har lavet en informationsside på dansk og engelsk målrettet ukrainske statsborgere. Formålet med siden er at give relevante oplysninger til ukrainske statsborgere, der enten er i Danmark eller ønsker at komme til Danmark, om bl.a. muligheden for at bevare eller få opholdstilladelse. Siden vil løbende blive opdateret og udbygget med relevant information:

www.nyidanmark.dk

Udenrigsministeriet beskæftiger sig bl.a. med udenrigspolitik, europapolitik, udviklingspolitik, handelspolitik, eksportrådgivning og hjælp til danskere i nød i udlandet. På hjemmesiden www.um.dk kan du få oplysninger om sanktioner, Danmarks bidrag til Ukraine m.m.:

Rejsevejledning for Ukraine (um.dk)

The Trade Council

Danske myndigheder står klar til at vejlede om sanktionerne, og om hvordan man som virksomhed skal forholde sig. På nedenstående link kan du som virksomhed få et overblik over de gældende sanktioner og over, hvor du kan få vejledning hos de ansvarlige myndigheder:

Invasion af Ukraine (thetradecouncil.dk)

Forsvarsministeriet arbejder for Danmarks sikkerhed, interesser og borgernes tryghed. Opgaverne løses nationalt såvel som internationalt.

Forsvarsministeriet (fmn.dk)

Beredskabsstyrelsen

Information om myndighedernes arbejde og roller i det nukleare beredskab i relation til krigen i Ukraine:

Danmarks nukleare beredskab i relation til krigen i Ukraine (brs.dk)

Erhvervsministeriet arbejder for at skabe øget vækst og velfærd i Danmark ved at sikre, at borgere og virksomheder oplever gode vilkår og rammer for vækst: Erhvervsministeriet (em.dk)

Virksomhedsguiden

Virksomhedsguiden er én samlet indgang til hjælp og vejledning om opstart, drift og udvikling af din virksomhed. Virksomhedsguiden har lavet en portal vedr. Ukrainekrisen:

Invasion af Ukraine (virksomhedsguiden.dk)

Erhvervsstyrelsen

Her kan du få råd og vejledning om indefrysning af pengemidler og økonomiske ressourcer samt specifikke sanktioner mod Rusland:

Forventede sanktioner mod Rusland (erhvervsstyrelsen.dk)

Finanstilsynet

Her kan du få råd og vejledning om sanktioner på finansielle tjenesteydelser, investeringer, kreditgivning, långivning, statsobligationer og forsikring:

Finanstilsynet (finanstilsynet.dk)

Søfartsstyrelsen

Her kan du få råd og vejledning vedr. registrering og afregistrering af fartøj og øvrige restriktioner på det maritime område:

Søfartsstyrelsen (soefartsstyrelsen.dk)

Justitsministeriet er overordnet ansvarlig for tryghed, sikkerhed, lov og ret i Danmark. Desuden rådgiver ministeriet i EU-retlige spørgsmål bl.a. ved sager ved EU-domstolen og yder generel lovteknisk bistand til ministerier og styrelser i forbindelse med regeringens lovforslag:

Justitsministeriet (justitsministeriet.dk)

Få et overblik over materialer og råd til, hvordan du som forælder eller lærer og pædagogisk personale taler med børn om Ruslands invasion af Ukraine:

Tal med børn om situationen i Ukraine (uvm.dk)

Sundhedsministeriet skaber grundlaget for ministrenes og regeringens beslutninger på sundhedsområdet og bidrager til at formulere dagsordener, finde løsninger og skabe sammenhæng. Sundhedsmyndighederne har doneret medicin og medicinsk udstyr til Ukraine: Sundhedsministeriet (sum.dk)

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen følger udviklingen i Ukraine i et tæt nationalt og internationalt samarbejde:

Beredskab og krigen i Ukraine (sst.dk)

Klima-, Energi og Forsyningsministeriet (KEFM) arbejder for regeringens mål om 70 pct. reduktion af drivhusgasser i Danmark i 2030 og for et visionært grønt lederskab både herhjemme og ude i verden. Det er et arbejde, der går på tværs af mange ministerområder – og det er et arbejde, der hver dag er præget af positiv energi, samfundsansvar og mening.

Situationen i Ukraine giver anledning til mange spørgsmål om energiforsyningen. Hver måned udgiver Energistyrelsen en status på energiforsyningen, som du finder på dette link:

Status på energiforsyningen (ens.dk)

Myndighedernes kontaktinstanser

Tlf. 35 36 66 00
Telefontid: Mandag - tirsdag kl. 9.00 - 15.00, torsdag kl. 12.00 - 17.00 og fredag kl. 9.00 - 12.00
Hjemmeside: Kontakt Udlændingestyrelsen (nyidanmark.dk)

Det er vigtigt, at du vælger det rigtige nummer, når du skal ringe til Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) for at stille spørgsmål.

På hjemmesiden kan du finde nummeret til den vejledning, der er relevant for dig:

Telefonlinjer (nyidanmark.dk)

Hvis du har spørgsmål relateret til rejser eller ophold i Ukraine, kan du kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice.

Tlf. 33 92 11 12
Åbningstider: Døgnåben
E-mail: [email protected]

Læs Udenrigsministeriets rejsevejledninger om rejse og ophold i Ukraine og Rusland.

BEMÆRK: Ambassaden i Kyiv er midlertidigt lukket af sikkerhedsmæssige grunde. Hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet, kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Virksomheder kan få svar på spørgsmål om sanktionerne inden for Erhvervsstyrelsens område, herunder indefrysning, olieprodukter samt eksport af dual-use produkter og avanceret teknologi:

Tlf. 35 29 15 00
E-mail: [email protected]

Få overblik over, hvordan din virksomhed kan blive påvirket af Ruslands invasion af Ukraine på:

Invasion af Ukraine (virksomhedsguiden.dk)

Teamet yder virksomhedsvejledning ved akut opståede udfordringer som følge af situationen, herunder afledte eksportrelaterede spørgsmål.

E-mail: [email protected]
Kontaktformular: Få eksporthjælp nu
Hjemmeside: Invasion af Ukraine (thetradecouncil.dk)

Såfremt du har generelle spørgsmål til sanktioner er du i øvrigt velkommen til at kontakte Udenrigsministeriets Kontor for Koncernjura, Offentlig Ret på [email protected].

Centret varetager den administrative kontrol og vejledning i forbindelse med eksport af dyr.

Tlf. 72 2​​​7 69 00
Åbningstid​​​er: Mandag-torsdag kl. ​​​9.00-16​.00 og fredag kl. ​9.00-15.00

VISO - Socialfaglige spørgsmål relateret til Ukraine

Kommuner og borgere med socialfaglige spørgsmål relateret til Ukraine, kan kontakte VISO i Socialstyrelsen.

E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.socialstyrelsen.dk

Center mod Menneskehandel

Der er derudover mulighed for at rette henvendelse til Center mod Menneskehandel ved mistanke om udnyttelse og menneskehandel af fordrevne ukrainere.

Tlf. 70 20 25 50
Hjemmeside: www.cmm.dk

Energistyrelsen rådgiver gratis private husstande om energibesparelser.

Tlf. 31 15 90 00
Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-15.
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: Energistyrelsen (sparenergi.dk)

Nødhjælp

Tlf. 35 29 96 60
Åbningstider: Hverdage kl. 9.00-16.00 og weekender kl. 10.00-14.00
Hjemmeside: www.rodekors.dk

Tlf. 35 36 55 55
Åbningstider:  Mandag til torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 9.00-14.00
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.redbarnet.dk

Tlf. 35 27 38 00
Hjemmeside: www.unicef.dk

Tlf. 33 73 02 33
E-mail [email protected]
Hjemmeside: www.sosbornebyerne.dk

Tlf. 39 77 56 00
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.msf.dk

Tlf. 45 58 77 00
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.adra.dk

Tlf. 38 18 00 00
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.caritas.dk

Tlf. 70 22 02 30
Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 9.00-16.00 og fredag kl. 9.00-13.00
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.folkehjaelp.dk

Tlf. 35 20 01 00
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.care.dk

Interesseorganisationer med rådgivning

KL har oprettet en Ukraine-hotline til henvendelser fra kommuner om situationen i Ukraine: [email protected]

Situationen i Ukraine (kl.dk)

Dansk Erhverv følger udviklingen tæt fra Bruxelles og København og står klar til at rådgive medlemmerne om alle relevante forhold vedrørende sanktioner, medarbejderforhold, rejserestriktioner og transport m.v. i forhold til situationen i Ukraine:

Ukraine (danskerhverv.dk)

Invasionen af Ukraine berører mange danske virksomheder, som kan blive påvirket af sanktioner og ufred. DI står klar til at rådgive om sanktioner, medarbejdersikkerhed og donationer:

Invasion af Ukraine: Få hjælp af DI (di.dk)

Psykosocial rådgivning på ukrainsk

Tlf. 33 73 53 14
Åbningstider: Mandag til fredag kl. 9.00-10.00 og 17.00-18.00
Hjemmeside: www.drc.ngo

Ukrainere i Danmark kan få psykosocial rådgivning over telefonen af en ukrainsk talende fagperson. Der er mulighed for at aftale 1-3 samtaler på telefonen samt mulighed for fysiske samtaler/forløb afhængigt af behov, geografi mv.

Rådgivning for fagpersoner om arbejdet med ukrainere i Danmark

Tlf. 33 73 53 39
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9.00-16.00
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.drc.ngo

Hvis du i dit arbejde møder flygtninge med traumer eller andre udsatte flygtninge, kan du få gratis rådgivning hos Center for Udsatte Flygtninge som er DRC Dansk Flygtningehjælps videnscenter om integration og rehabilitering. Rådgivningen er målrettet fagpersoner, men er åben for alle.

Røde Kors’ Eftersøgningstjeneste

Tlf. 35 25 92 00
Åbningstider: Mandag til fredag kl. 9.00-16.
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.rodekors.dk/tracing

Eftersøgningstjenesten kan hjælpe med:

  • at eftersøge savnede familiemedlemmer, inklusiv savnede personer i hjemlandet.
  • Dokumentation af og besøg hos krigsfanger.
  • Videreformidling af personlige beskeder mellem pårørende, der fx er i krigsfængsel og er afskåret fra andre former for kommunikation.
  • Identifikation af savnede og afklaring af skæbner.
  • Psykosocial støtte til de mennesker, Eftersøgningstjenesten arbejder med.

Røde Kors sørger for en tolk, hvis samtalen ikke kan føres på dansk eller engelsk.

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) hjælper ukrainske flygtninge med at finde vej til lokale folkeoplysende aktiviteter såsom dansk- og musikundervisning.

Tlf. 33 26 03 77
Åbningstider: Mandag til fredag kl. 10.00 - 15.00
E-mail: [email protected]
Hjemmeside: www.dfs.dk

Borgere, medarbejdere i myndigheder, repræsentanter for NGO’er og andre kontaktpersoner for flygtninge kan kontakte DFS’ sekretariatet.

På denne side