Foto: Tue Skals/Forsvarskommandoen

Danmarks bidrag til støtte for Ukraine

Siden Rusland indledte invasionen af Ukraine, har Danmark hjulpet Ukraine på en række områder.

Fokusområderne for Danmark er blandt andet militær støtte, humanitær hjælp og sundhed, finansiel støtte og hjælp til genopbygning af landet. Danmark støtter Ukraine både direkte og via internationale samarbejder.

Sådan er den samlede støtte fordelt

Danmark har støttet Ukraine med samlet ca. 23,3 mia.  kroner til militære og ikke-militære formål.

Sådan er den ikke-militære støtte fordelt

Danmark har støttet Ukraine med ca. 2,1 mia. kroner i bevillinger og ca. 700 mio. kroner til lånegarantier mv.

Tallene er opdateret 10. november 2023 – og kommer fra Udenrigsministeriets samlede opgørelse

Danmarks støtte og donation

På hvert enkelt punkt herunder kan du trykke dig videre og se, hvilke bidrag Danmark indtil videre har ydet.

Donation af madrasser, ryghynder og tæpper fra Kriminalforsorgen samt sikkerhedsstøvler, termoundertøj, huer og bukser fra Rigspolitiet. Derudover 234 sikkerhedsveste til det ukrainske grænsepoliti.

Ukrainefonden

I marts 2023 oprettede regeringen og et bredt flertal i Folketinget Ukrainefonden, der skal sikre fortsat dansk støtte.

Der er indtil videre afsat 32,6 mia. kr. i Ukrainefonden til militær støtte i form af våben og træningsindsatser.

Andre fokusområder

Derudover støtter Ukrainefonden to andre fokusområder, der særskilt er afsat penge til:

Civil støtte til akutte, humanitære indsatser og langsigtet genopbygning.

Erhvervsindsatser, hvor danske virksomheder kan hjælpe med genopbygning af landet.

Derfor er alle donationer ikke offentlige

Selvom der er offentlig interesse for Danmarks militære støtte til Ukraine, kan ikke alle donationer offentliggøres med det samme. Det overvejes løbende, hvilke informationer om Danmarks militære støtte der kan offentliggøres uden at gå på kompromis med operative hensyn eller hensyn til allierede og samarbejdspartnere.

Disse overvejelser sker i tæt samarbejde med både Forsvaret, FE og andre relevante ministerier samt internationale samarbejdspartnere.

Danmark hjælper også uden for Ukraine

Der er også bred opbakning til at hjælpe mennesker, som flygter fra krigen i Ukraine. Foruden humanitær bistand og nødhjælp i selve Ukraine vil Danmark støtte de nabolande, som modtager flest flygtninge – eksempelvis med materiel, hjælp til drift af indkvartering, basal sundhed og undervisning.

Danmark hjælper også ukrainere, der kommer til Danmark og bistår ukrainere, der allerede er i landet. På siden herunder er der samlet al relevant information til ukrainere i Danmark.

Information til ukrainske statsborgere