Foto: Tue Skals/Forsvarskommandoen

Danmarks bidrag til støtte for Ukraine

Siden Rusland begyndte invasionen af Ukraine, har Danmark hjulpet Ukraine på en række områder.

Situationen i Ukraine efter Ruslands brutale invasion er alvorlig og akut. Fokusområderne for Danmark er blandt andet militær støtte, humanitær hjælp og sundhed, finansiel støtte og hjælp til genopbygning af landet. Danmark støtter Ukraine både direkte og via internationale samarbejder.

Sådan er den samlede støtte fordelt

Danmark har støttet Ukraine med samlet ca. 10,9 mia.  kroner til militære og ikke-militære formål.

Sådan er den ikke-militære støtte fordelt

Danmark har støttet Ukraine med ca. 1,1 mia. kroner i bevillinger og ca. 300 mio. kroner i lånegaranti.

* Danida Sustainable Infrastructure Finance (DSIF)

Tallene er opdateret 11. maj 2023 – og kommer fra Udenrigsministeriets samlede opgørelse

Danmarks støtte og donation

På hvert enkelt punkt herunder kan du trykke dig videre og se, hvilke bidrag Danmark indtil videre har ydet.

Fred og stabiliseringsindsats: I alt er givet 33,7 mio. kr. Heraf er 20 mio. kr. bevilget til initiativer under Freds- og Stabiliseringsprogrammet i Ukraine. Midlerne er gået til initiativer med fokus på øget stabilisering, social sammenhæng, sikkerhed, retfærdighed, tillid og statslegitimitet. Derudover er 13,7 mio. kr. bevilget til retsforfølgelsesindsatsen siden den russiske invasion. Støtten er bl.a. gået til den internationale straffedomstols arbejde i Ukraine, samt en programindsats gennem DIGNITY med fokus på håndteringen af ofre og bevismateriale. Herunder finansiering af udsendelser af kriminalteknisk og retsmedicinsk ekspertise med henblik på at dokumentere og efterforske særligt krigsforbrydelser. Danmark har også løbende bidraget med sekunderinger af civile rådgivere til missioner og organisationer i Ukraine med henblik på at bidrage til stabiliseringen og krisehåndteringen i landet.

Reformindsatser: 54 mio. kr. er bevilget Ukraine gennem Danmarks østlige naboskabsprogram siden den russiske invasion. Midlerne er gået til programindsatser med fokus på demokratisering, menneskerettigheder, bæredygtig grøn vækst og øget energiuafhængighed.

Derudover støtter Danmark også indirekte på andre områder, fx via medfinansiering af EU’s antikorruptionsprogram. Men også via aktiv indsats på udvalgte områder i FN og NATO.

Donation af madrasser, ryghynder og tæpper fra Kriminalforsorgen samt sikkerhedsstøvler, termoundertøj, huer og bukser fra Rigspolitiet. Derudover 234 sikkerhedsveste til det ukrainske grænsepoliti.

Danmark laver milliardfond

En ny politisk aftale sikrer etableringen af en Ukrainefond med en samlet ramme på 7,0 mia. kr. i 2023.

Danmark skal fortsat være blandt de lande, der støtter Ukraine mest i forhold til størrelse. Derfor har et bredt flertal i Folketinget indgået en aftale om at oprette en Ukrainefond.

Ud over de 7,0 mia. kr. afsættes der midler i 2024-2027, som kan bidrage til at håndtere udgifter til genanskaffelser forbundet med militære donationer foretaget i 2022 og 2023.

Ukrainefondens tre ben:

Militær støtte til Ukraines kamp for frihed i form af blandt andet våben, øvrigt militært materiel og træningsindsatser. Der afsættes en ramme på ca. 5,4 mia. kr. i 2023 til militær støtte.

Civil støtte målrettet akutte, humanitære indsatser samt langsigtet genopbygning. Der afsættes en ramme på 1,2 mia. kr. i 2023 til civil støtte i Ukraine og øvrige østlige nabolande.

Støtte til erhvervsindsatser, der giver danske virksomheder mulighed for at bidrage til genopbygningen af Ukraine. Der afsættes en ramme på 0,4 mia. kr. i 2023 til støtte til erhvervsindsatser.

Fakta: Aftalen er indgået af regeringen og et bredt flertal af Folketinget bestående af SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Link: Regeringen indgår bred aftale om at etablere en milliardstor Ukrainefond i 2023 (fm.dk)

Derfor er alle donationer ikke offentlige

Selvom der er offentlig interesse for Danmarks militære støtte til Ukraine, kan ikke alle donationer offentliggøres med det samme. Det overvejes løbende, hvilke informationer om Danmarks militære støtte der kan offentliggøres uden at gå på kompromis med operative hensyn eller hensyn til allierede og samarbejdspartnere.

Disse overvejelser sker i tæt samarbejde med både Forsvaret, FE og andre relevante ministerier samt internationale samarbejdspartnere.

Danmark hjælper også uden for Ukraine

Der er også bred opbakning til at hjælpe mennesker, som flygter fra krigen i Ukraine. Foruden humanitær bistand og nødhjælp i selve Ukraine vil Danmark støtte de nabolande, som modtager flest flygtninge – eksempelvis med materiel, hjælp til drift af indkvartering, basal sundhed og undervisning.

Danmark hjælper også ukrainere, der kommer til Danmark og bistår ukrainere, der allerede er i landet. På siden herunder er der samlet al relevant information til ukrainere i Danmark.

Information til ukrainske statsborgere