Foto: Tue Skals/Forsvarskommandoen

Militære bidrag

Danmark yder væsentlige bidrag til støtte for Ukraines evne til at forsvare sig selv mod Ruslands militære aggression.

Den samlede værdi af dansk militær støtte til Ukraine udgør ca. 9,5 mia. kr. Det placerer Danmark - målt per indbygger - blandt de større bidragsydere af militær støtte til Ukraine.

Danmark har forsynet Ukraine med betydelig militær støtte i form af våben, udstyr og anden militær assistance, inklusiv træning.

Danmark var desuden vært for en international konference i København, hvilket bl.a. resulterede i etableringen af en britisk ledet fond med henblik på at indsamle midler, som kan anvendes til yderligere donationer til Ukraine.

Fordeling af militær støtte

Kilde: Forsvarsministeriet

Indhold i kategorierne

 • Våben:
  Fx artillerisystemer, missiler til luftforsvar, granater
 • Ikke-dødbringende materiel:
  Fx beskyttelsesdragter, tøj, soveposer
 • Finansiel:
  Fx støtte til NATO og den britisk ledede International Fund for Ukraine (IFU)
 • Logistik:
  Fx mobile værkstedsløsninger og brændstof
 • Træning:
  Fx instruktører til britisk træningsmission
 • Transport:
  Fx af diesel, artilleriammunition og panserminer

Danmarks militære bidrag

Herunder kan du se en liste over de militære donationer, der på nuværende tidspunkt kan offentliggøres. Da ikke al indholdet af militære kan offentliggøres, vil der være uoverensstemmelse mellem totalbeløbet og indholdet af nedenstående liste.

Selvom der er offentlig interesse for Danmarks militære støtte til Ukraine, kan ikke alle donationer offentliggøres med det samme. Det overvejes løbende, hvilke informationer om Danmarks militære støtte der kan offentliggøres uden at gå på kompromis med operative hensyn eller hensyn til allierede og samarbejdspartnere.

Disse overvejelser sker i tæt samarbejde med både Forsvaret, FE og andre relevante ministerier samt internationale samarbejdspartnere.

Donationspakke 2. maj 2023

Pansrede bjærgnings- og ingeniørkøretøjer.
Minerydningskøretøjer, som kan modstå miner.
Minerydningsslanger.
Minerydningsplejle.
Mortérgranater.
Ammunition til Carl Gustav dysekanon.
Mobile feltbroer.
Natbriller.
Afsatte midler til indkøb af luftforsvar.
50 mio. Euro til NATO støtte til Ukraine med ikke-dødbringende materiel.

Kampvogne

80 Leopard 1A5 kampvogne doneret i samarbejde med Tyskland og Nederlandene.

14 Leopard 2A4 kampvogne doneret i samarbejde med Nederlandene.

Finansiel støtte via NATO

81 mio. kr. til NATO Comprehensive Assistance Package for Ukraine, som er et støtteprogram i NATO, der med finansielle bidrag fra allierede støtter Ukraines evne til at sørge for egen sikkerhed gennem en række projekter.

Finansiel støtte til international fond

372 mio. kr. til den britisk ledede International Fund for Ukraine. Fonden er et resultat af donorkonferencen i København #CopenhagenUkraine, som Danmark, Ukraine og Storbritannien stod i spidsen for. Den arbejder for ambitiøs, målrettet og langsigtet støtte til Ukraine og samarbejder med forsvarsindustrien og andre fonde om støtte til Ukraine.

Pansrede køretøjer

54 M113 G4 pansrede mandskabsvogne med bevæbning.

Landbaseret kystforsvar

Landbaserede Harpoon-kystforsvarssystemer inklusiv missiler.

Artilleri

19 CAESAR 8x8 artillerisystemer.

1/3 af omkostningerne ved produktion af 16 Zuzana-2 artilleri-systemer.

Drivladninger, artillerigranater, brisantgranater, tunge mortersystemer, mortergranater, fængrør, brandrør til 155mm artilleriammunition og reservedele til artilleri.

Luftforsvar

407 Stinger-missiler inklusiv 330 grip stocks og 810 batterier.

Panserværnsvåben og granater

8.000 RPG-7 raketstyr inklusiv 29.000 stk. tilhørende ammunition, 2.700 panserværnsvåben og 5.600 84mm Carl Gustaf-granater.

Droner + C-UAS*

Overvågningsdroner, droner til minerydning og udstyr til detektering af fjendtlige droner.

* C-UAS er en forkortelse for counter-unmanned aircraft system, det vil sige et anti drone-system.

Logistik og vedligehold

15 stk. mobile værkstedsløsninger til reparation af større militære køretøjer.

Brændstof.

6 stk. hangartelte.

15 stk. militære (hærdede) generatorer.

Indkøb af ikke-dødbringende materiel via NATO for op til 100,0 mio. kr.

Cyberstøtte

Software til at styrke det ukrainske cyberforsvar.

Enkeltmands-udrustning

Vinterpakke til ca. 100 mio. kr. med blandt andet tøj og soveposer. Derudover støtte med 2.000 beskyttelsesudrustninger, 3.000 beskyttelsesveste, 232.500 feltrationer, 3.000 soveposer og 3.000 liggeunderlag, 2.200 førstehjælpstasker, 11.000 kompresforbindinger.

8.000 stk. huer og 15.000 sæt regntøj.

Panserminer og minerydningsudstyr

Panserminer og minerydningsudstyr til land- og søminerydning.

Træning

Hold af 65 instruktører til den britiske træningsmission, træning i rydning af land- og søminer, uddannelse af ukrainske befalingsmænd, uddannelse af ukrainsk personel til brug af forskellige vestlige våbensystemer.

CBRN*

En CBRN-beskyttelsespakke bestående af dragter, målere, dekontamineringspulver, 10 håndholdte kemikaliedetektorer og 500 lette beskyttelsesdragter mod kemiske, biologiske, radioaktive og nukleare våben.

*CBRN er en forkortelse for kemiske (C), biologiske (B), radioaktive (R) og nukleare (N) hændelser.

Infanterivåben

Tunge maskingeværer herunder blandt andet til udrustning af M113.

Ammunition til håndvåben

5,56mm ammunition til håndvåben.

Bomberydningsrobotter

21 stk. bomberydningsrobotter.

Opdateret 2. maj 2023

Danmarks støtte og donation

På hvert enkelt punkt herunder kan du trykke dig videre og se, hvilke bidrag Danmark indtil videre har ydet.