Foto: Tue Skals/Forsvarskommandoen

Militære bidrag

Danmark yder væsentlige bidrag til støtte for Ukraines evne til at forsvare sig selv mod Ruslands militære aggression.

Målt per indbygger er Danmark blandt de største bidragsydere af militær støtte til Ukraine.

Danmark har forsynet Ukraine med betydelig militær støtte i form af våben, udstyr og anden militær assistance, inklusiv træning.

Her er et overblik over de militære donationer.

Danmarks militære bidrag

Herunder kan du se en liste over de militære donationer, der på nuværende tidspunkt kan offentliggøres. Da ikke al indholdet af militære donationer kan offentliggøres, vil der være uoverensstemmelse mellem totalbeløbet og indholdet af nedenstående liste.

Selvom der er offentlig interesse for Danmarks militære støtte til Ukraine, kan ikke alle donationer offentliggøres med det samme. Det overvejes løbende, hvilke informationer om Danmarks militære støtte der kan offentliggøres uden at gå på kompromis med operative hensyn eller hensyn til allierede og samarbejdspartnere.

Disse overvejelser sker i tæt samarbejde med både Forsvaret, FE og andre relevante ministerier samt internationale samarbejdspartnere.

Kampvogne

 • 110 stk. Leopard 1A5-kampvogne (dansk-tysk samarbejde).
 • 14 stk. Leopard 2A4-kampvogne (dansk-nederlandsk samarbejde).
 • 15 stk. T-72EA kampvogne (dansk-tjekkisk-nederlandsk samarbejde).
 • Dansk-tysk donation af kommunikationssystemer til Leopard-1A5 kampvogne.
 • Donation af 10 stk. KMT-6 mineplove til kampvogne via Tjekkiet.
 • Dansk-tysk donation af vedligeholdelsesfacilitet til Leopard 2A4 kampvogne.

Pansrede køretøjer

 • 54 M113 G4 pansrede mandskabsvogne med bevæbning.
 • WISENT bjærgningskøretøjer + WISENT Skrog til støtte for Leopard 1.
 • Broslagningsvogne Biber 1 til støtte for Leopard 1, minesikrede mandskabsvogne.
 • 31 stk. infanterikampkøretøjer via Tjekkiet.
 • Blokke af reaktivt panser til pansrede køretøjer via Tjekkiet.
 • Dansk-tysk donation af 6 stk. panserbjærgningsvogne.

Landbaseret kystforsvar

 • Landbaseret Harpoon-kystforsvarssystemer inklusiv missiler.

Artilleri

 • 19 CAESAR 8x8-artillerisystemer.
 • 1/3 finansiering af 16 Zuzana-2-artillerisystemer, brisantgranater, tunge mortérsystemer, drivladninger, fængrør og brandrør til 155 mm artilleriammunition både direkte til Ukraine og til samarbejde med Norge.
 • Mortergranater og artillerigranater via Tjekkiet.

Luftforsvar

 • 407 Stinger-missiler inklusiv 330 grip stocks og 810 batterier og doneret missiler til luftforsvar.
 • Bidrag til indkøb af luftforsvarssystemer.
 • Missiler til luftforsvar.

Panserværnsvåben og granater

 • 8.000 RPG-7-raketsystemer inklusiv 29.000 stk. tilhørende ammunition.
 • 2.700 panserværnsvåben og 6.885 stk. 84 mm Carl Gustaf-ammunition.
 • 40 mm granater til granatkastere og panserværnsvåben via Tjekkiet.

Droner + C-UAS

 • Overvågningsdroner, droner til minerydning og udstyr til detektering af fjendtlige droner.
 • 5 stk. anti-drone systemer, granater til droner, samt anti-drone systemer via Tjekkiet.

Logistik og vedligehold

 • 2 stk. feltbroer.
 • 15 mobile værkstedsløsninger.
 • Ca. 9.750 ton diesel.
 • 15 stk. militære (hærdede) generatorer.
 • 6 stk. hangartelte.
 • CAESAR-vedligeholdelsespakke, beskyttelsesvægge. 6 stk. hangartelte. 9 stk. mobile værkstedsløsninger til reparation af større militære køretøjer.

Cyberstøtte

 • Software til at styrke det ukrainske cyberforsvar.

Enkeltmandsudrustning

 • Vinterpakke med blandt andet tøj og soveposer.
 • Derudover støtte med 2.000 beskyttelsesudrustning, 3.000 beskyttelsesveste, 532.500 feltrationer, 3.000 soveposer, 3.000 liggeunderlag, 2.200 førstehjælpstasker og 11.000 kompresforbindinger.
 • 1.300 stk. natbriller, 8.000 stk. huer, 15.000 sæt regntøj, personlig udrustning til ukrainske soldater i Danmark ifm. træning.

Infanterivåben

 • 12,7 mm tunge maskingeværer og 7,62 mm lette maskingeværer.
 • 5,56 mm ammunition til håndvåben.
 • Pistoler, Geværer og finskytterifler via Tjekkiet.
 • Lette maskingeværer, ammunition til håndvåben, tunge maskingeværer mm. via Tjekkiet.
 • Optiske sigtemidler.

Panserminer og minerydningsudstyr

 • Panserminer og minerydningsudstyr til land- og søminerydning herunder minerydningslanger og minerydningskøretøjer.
 • Bomberydningsrobotter.

Træning

 • Hold af 65 instruktører til den britiske træningsmission INTERFLEX, træning i rydning af land- og søminer, uddannelse af ukrainske befalingsmænd, uddannelse af ukrainsk personel til brug af forskellige vestlige våbensystemer.

CBRN

 • En CBRN-beskyttelsespakke med dragter, målere, dekontamineringspulver, 10 håndholdte kemikaliedetektorer og 500 lette beskyttelsesdragter mod kemiske, biologiske, radioaktive og nukleare våben.

Finansiel støtte

 • Bidrag til NATO Comprehensive Assistance Package for Ukraine.
 • Bidrag til den britisk ledede International Fund for Ukraine.
 • Støtte til NATO Comprehensive Assistance Package for Ukraine (CAP) (brændstof, førstehjælp, vinterbeklædning, opvarmede telte og generatorer).
 • Indkøb af ikke-dødbringende materiel via NATO Support & Procurement Agency (feltrationer, diesel og beskyttelsesvægge).

Informationer fra Forsvarsministeriet – Opdateret 27. november 2023

Fælles international hjælp til Ukraine

Det internationale samarbejde om militær støtte til Ukraine bliver koordineret i Ukraine Defense Contact Group (UDCG), der er det centrale politiske og militære forum for international støtte til Ukraine.

NATO har styrket det kollektive forsvar på den østlige flanke bl.a. ved tilstedeværelse i Baltikum. EU’s forsvars- og sikkerhedspolitik er styrket ved at fremme produktion af våben og ammunition til Ukraine.

Det internationale samarbejde har derudover affødt en række partnerskaber, som gør nye militære donationer til Ukraine mulige.

 Eksempler på partnerskaber

 

International Fund for Ukraine

Den britiske ledede International Fund for Ukraine, hvor Danmark sammen med Storbritannien, Norge, Nederlandene og Sverige samarbejder om indkøb af våben til Ukraine fra den internationale forsvarsindustri for flere milliarder kroner.

Leopard 1-kampvogne

Leopard 1-kampvogne, hvor Danmark i samarbejde med Tyskland er i gang med at levere 80 Leopard 1A5-kampvogne samt derudover reservedele til Ukraine.

Leopard 2-kampvogne

Leopard 2-kampvogne, hvor Danmark i samarbejde med Nederlandene er i gang med at levere 14 Leopard 2A4-kampvogne til Ukraine.

F-16 kampfly

F-16 kampfly, hvor Danmark har en ledende rolle i en koalition med blandt andet Nederlandene, Belgien, Storbritannien og Polen, som vil uddanne og træne ukrainske piloter og støttepersonel.

Artilleriammunition

Samarbejde med Norge om donation af 155 mm artilleriammunition, hvor hvert land bød ind med granatdele for at kunne give Ukraine komplette granatskud.

Træning af ukrainske soldater

Træning i Storbritannien, hvor danske soldater, i tæt samarbejde med kolleger fra en række andre lande, bidrager til militær grunduddannelse af ukrainske soldater.

Informationer fra Forsvarsministeriet – Opdateret 27. november 2023

Danmarks støtte og donation

På hvert enkelt punkt herunder kan du trykke dig videre og se, hvilke bidrag Danmark indtil videre har ydet.