Foto: Daniel Mihailescu/Scanpix Denmark

Sådan hjælper du bedst

Hvordan kan du bedst hjælpe, og hvad skal du være særligt opmærksom på?

De danske myndigheder opfordrer til, at man hjælper gennem de mange professionelle organisationer, der koordinerer arbejdet efter Ruslands invasion i Ukraine.

Gå gennem nødhjælpsorganisationerne

Man kan som dansker hjælpe på mange måder. Eksempelvis ved at støtte nødhjælpsorganisationer og andre, der professionelt arbejder med at hjælpe ukrainere i nød. Hjælpen rækker længere, hvis den er koordineret og sker under ordnede forhold, og derfor er det også en god idé at tænke godt over, hvordan man hjælper bedst. Det gælder bl.a. i forhold til at tage til den ukrainske grænse for at hjælpe ukrainere til Danmark.

Myndighederne opfordrer ikke til, at man som privatperson begiver sig mod Ukraine for at hente ukrainere hertil. Hvis man alligevel rejser afsted bør man have en konkret aftale med pågældende om, hvem man henter og hvorhenne.

Gå til: Sådan hjælper nødhjælpsorganisationerne

Lad de professionelle hjælpe børnene

Danske myndigheder er bekendt med danskere, der tager til Ukraine eller andre lande for at hente børnehjemsbørn eller andre forældreløse børn til Danmark. Det er helt afgørende, at en sådan indsats er koordineret med relevante myndigheder, og at den foregår under ordnede forhold.

Der er organisationer, som allerede yder en enorm indsats for fordrevne ukrainere, herunder børn. De er vant til at håndtere sådanne situationer, og er bedst egnede til at udføre den slags arbejde. Det er vigtigt at understrege, at det er på eget ansvar, hvis man selv begiver sig afsted. Det kan være strafbart, hvis man ikke har styr på, hvem der har myndighed over børnene og kan samtykke til, at de skal til Danmark.

Pas på at du ikke kommer på kant med loven

Som privatperson er der flere ting, man skal være opmærksom på – også så man ikke utilsigtet kommer på kant med lovgivningen.

Når ukrainere kommer til den danske grænse, er det vigtigt at sikre, at dokumenterne er i orden, inden der indrejses i Danmark. Derfor bør man som udgangspunkt henvende sig til de danske myndigheder ved grænsen, medmindre man på forhånd er sikker på, at man som ukrainer eller tredjelandsstatsborger i øvrigt har et opholdsgrundlag i Danmark.

Herboende personer, der kører til Ukraine for at hjælpe personer til Danmark uden om myndigheder og nødhjælpsorganisationer, skal derfor være opmærksomme på at sikre sig, at de ukrainske statsborgere har den fornødne tilladelse til at indrejse, og ellers henvende sig til en dansk ambassade undervejs gennem Europa eller hos myndighederne ved grænsen, så opholdsgrundlaget kommer på plads.

Ny særlov vedtaget

En ny særlov sikrer, at fordrevne personer fra Ukraine vil have mulighed for at søge om opholdstilladelse. Det kan ske allerede på grænsen, og vil give ansøgerne ret til at opholde sig i Danmark, mens sagen behandles (processuelt ophold).

Hvis der er tale om personer, der ikke har de fornødne dokumenter til at indrejse lovligt i Danmark, er det derfor vigtigt at henvende sig til de danske myndigheder ved grænsen, f.eks. for at indgive en ansøgning efter særloven og få dokumentation for, at man som følge heraf har ret til at opholde sig i Danmark.

Du kan finde information målrettet til ukrainere her

Hvis ikke dokumenterne er i orden, kan der efter omstændighederne være tale om ulovlig bistand til indrejse. Samtidig skal man være opmærksom på reglerne i andre lande, ligesom man skal være opmærksomhed på ikke at bidrage til at skabe kaotiske forhold ved f.eks. grænsen mellem Polen og Ukraine.

Derfor opfordrer de danske myndigheder ikke til, at man som privatperson begiver sig mod Ukraine for at hente ukrainere hertil.

Hvornår kan det være strafbart?

Kan det være strafbart at hjælpe ukrainere over grænsen til Danmark? Hvad hvis jeg gerne vil hente ukrainske børn på et børnehjem, og kan jeg deltage i kamphandlinger?

Det vil efter omstændighederne kunne være strafbart at hjælpe personer, også ukrainske statsborgere, over grænsen til Danmark, hvis de pågældende personer ikke har de fornødne papirer til at rejse ind i Danmark.

At hente ukrainske børn på et børnehjem kan efter omstændighederne være strafbar børnebortførsel efter straffelovens § 215. Det vil være tilfældet, hvis barnet tages med fra børnehjemmet uden gyldigt samtykke fra forældremyndighedsindehaveren.

I det hele taget er det vigtigt at være opmærksom på lovgivningen i Ukraine, men også i de lande, som man kører igennem.

Danske myndigheder opfordrer til, at man lader de etablerede organisationer og myndigheder, som i forvejen yder en stor indsats, gøre deres arbejde, og i stedet hjælper på anden vis.

Udenrigsministeriets rejsevejledning har gennem længere tid frarådet alle rejser til Ukraine, og danskere er gentagne gange blevet opfordret til at forlade landet mens muligt.

Der er i dansk lovgivning ikke noget juridisk til hinder for at rejse fra Danmark til Ukraine for at deltage i kamphandlinger.

Men det er selvsagt ikke udelukket, at man vil kunne straffes for eventuelle overtrædelser af krigens love og for krigsforbrydelser, ligesom fx vold eller drab, der begås i forbindelse med ulovlige kamphandlinger, vil kunne straffes efter straffelovens almindelige bestemmelser herom, hvis betingelserne er opfyldt.

Ukrainske fordrevne og risiko for menneskehandel

Krigen i Ukraine har fordrevet millioner af mennesker fra deres hjem. Når det sker, øges risikoen for, at bagmænd udnytter deres sårbare situation og udsætter dem for menneskehandel.

Center mod Menneskehandel har igangsat flere initiativer målrettet ankomne fra Ukraine og fagpersoner, der møder dem, for at oplyse om risiko for menneskehandel.

Læs mere om Center mod Menneskehandels initiativer og indsats (cmm.dk)

Sådan hjælper nødhjælpsorganisationerne

Hvem gør hvad? Her er links til nogle af de nødhjælpsorganisationer, der hjælper i Ukraine. Læs om, hvordan de hjælper og hvordan du kan støtte dem.