Pressemøde 24. februar 2022

Russisk invasion får store konsekvenser

Publiceret 24-02-2022

Deltagere på pressemødet: Udenrigsminister Jeppe Kofod, statsminister Mette Frederiksen, forsvarsminister Morten Bødskov og forsvarschef Flemming Lentfer.

Rusland har iværksat en fuld invasion af Ukraine og angrebet flere store byer. Det er et angreb på en fredlig, fri og suveræn nation, sagde statsminister Mette Frederiksen.

Danmark og vores allierede står sammen om at fordømme invasionen – og det vil få store konsekvenser for Rusland.

Danmark står på Ukraines side, og vi vil støtte og hjælpe.

Første sanktioner er allerede besluttet – og flere vil komme til. Det skal have store konsekvenser og omkostninger for Rusland.

Nationale og NATO beredskaber styrkes, og NATO har iværksat sine forsvarsplaner.

Der er ingen konkret trussel mod Danmark, men den europæiske sikkerhedsstruktur er truet. Situationen vil få betydning i Danmark – for økonomi, energi, erhvervsliv og råvarepriser.

De militære beredskaber styrkes – og humanitært vil Danmark følge tre spor: Humanitær hjælp til Ukraine, humanitær hjælp til nabolandene, og Danmarks skal forberede sig på at modtage flygtninge.

Regeringen forventer en længerevarende international krise.

Ruslands ambassadør har været indkaldt til møde og fået Danmarks holdning til den russiske invasion at vide.

Folketinget bakker op om at indføre de stærkeste sanktioner, og Udenrigspolitisk Nævn er indkaldt. Folketinget skal hastebehandle danske bidrag til NATO’s styrker allerede i aften.

Ambassaden i Kyiv er midlertidigt lukket, og der er nu begrænsede muligheder for at hjælpe de omkring 100 danskere, der stadig er i Ukraine.

Der er ingen direkte militær trussel mod Danmark, men de baltiske lande er bekymrede. Danmark vil bidrage til forsvaret af vores allierede. I Litauen har vi fire danske kampfly og der er to kampfly på Bornholm. Desuden vil to kampfly kunne patruljere over Polen.

En fregat er kaldt hjem fra Guinea-bugten så den kan bidrage i Østersøen, og godt 200 danske soldater bliver sendt til Estland.