Myndighedsbriefing 11. marts 2022

Vigtigt at hjælpen bliver koordineret

Publiceret 11-03-2022

På dagens myndighedsbriefingen var der meget ros til danskerne for deres store lyst og vilje til at hjælpe i forbindelse med krigen i Ukraine. Men samtidig blev der opfordret til, at man hjælper med omtanke. Det er vigtigt, at hjælpen bliver koordineret, så den gør mest mulig gavn.

Deltagere (fra venstre): Direktør i Erhvervsstyrelsen Katrine Winding, Direktør i Udlændingestyrelsen Niels Henrik Larsen, Direktør i Udenrigsministeriet Erik Brøgger Rasmussen, Generalsekretær i Røde Kors Anders Ladekarl og Politiinspektør i Syd- og Sønderjyllands Politi Brian Fussing.

 

Ny hjemmeside – kriseinformation.dk

Der er stor interesse fra befolkning og virksomheder i forhold til situationen i og omkring Ukraine og de afledte konsekvenser heraf. Det vil myndighederne imødekomme. Derfor er der blevet lavet en ny borgerrettet hjemmeside, der hedder kriseinformation.dk, der samler myndighedernes information på baggrund af krigen i Ukraine. Hjemmesiden er på tre sprog - dansk, engelsk og ukrainsk. Allerede nu er en del trafik på siden fra blandt andet Ukraine og Polen. Kriseinformation.dk vil løbende blive opdateret.

Overlad afhentningen af flygtninge til myndighederne

Det er en kompleks situation, når man henter folk til Danmark, og man skal tænke sig om. Anbefalingen fra myndighederne er derfor, at man overlader det til myndigheder og organisationer at stå for at hente flygtninge til Danmark. Hvis man som privatperson vælger at hente flygtninge, så bør man vide, hvem de er, og hvor de skal hen. Man skal være klar til at påtage sig det store ansvar, det er at håndtere de udfordringer, der følger med at give logi til traumatiserede mennesker.

Hent ikke børn hjem

Man kan ikke bare som privatperson rejse ud i verden og hente børn hjem. Der gælder særlige regler, og de regler gælder også for krigen i Ukraine.

Det er vigtigt at koordinere med myndighederne, så man ikke splitter familier ad, når man henter et barn til Danmark. Kontakt de danske myndigheder, hvis man er i tvivl.

Kan gøre mere skade end gavn

Det er vigtigt, at man gør ikke gør mere skade end gavn med sin hjælp. Har man ikke de rigtige kontakter, så risikerer man netop at gøre skade, lød det fra Dansk Røde Kors på pressebriefingen. Er man i tvivl, så bør man tage fat i de store hjælpeorganisationer.

Der lød en opfordring til at hjælpe ukrainerne, når de er kommet til Danmark i stedet. Der er brug for, at vi alle hjælper med at få dem godt ind i det danske samfund.

Støt de store organisationer

De danske myndigheder har doneret millioner til en række organisationer. Også danskerne har en kæmpe lyst til at hjælpe med donationer og bidrag, og hjælpen er velkommen, men man skal gøre det med omtanke. I stedet for at borgere selv samler ind, så er det bedre at give bidrag til organisationer. Dermed bliver bidragene givet, hvor de hjælper mest muligt. De første dage af krigen blev organisationerne overvældet af donationer med tøj og andet, men nu er lagrene helt fyldte. Der er ikke længere brug for denne type donationer.

Nødhjælpsarbejde i Ukraine

Udfordring i det humanitære arbejde er inde i selve Ukraine. Der er et meget stort antal internt fordrevne. I det vestlige Ukraine er der tusindvis, der ikke ønsker at forlade landet. Disse mennesker har et stort behov for hjælp, hvilket de danske organisationer har fokus på.

Dem der i øjeblikket har det sværest, er de ukrainere, der er fanget i krigszoner. Røde Kors har sit hovedfokus på at få evakueret folk.

Danskere i Ukraine

Der er omkring 50 danskere tilbage på danskerlisten. Det er et tal, der er faldet uge for uge. Vi har ikke mange ting, vi kan gøre i Ukraine, fordi vores ambassade er lukket, lød det fra Udenrigsministeriet.

Der er også danskere, der er rejst til Ukraine. Myndighederne har ikke tal på dette, da der ikke er noget krav om at registrere sig hos myndighederne, hvis man rejser til Ukraine. Det er på eget ansvar, hvis man drager til Ukraine. Hvis man rejser ind i krigszoner, så kan de danske myndigheder intet gøre for at hjælpe.

Modtagefaciliteter ved grænsen

Myndighederne forsøger at give ukrainere, der kommer til Danmark, den bedst mulige støtte. Det sker blandt andet i samarbejde med Røde Kors. Der er oprettet modtagefaciliteter ved grænsen. Der kan være ventetid ved grænsen, når man ankommer til Danmark med ukrainske flygtninge, men politiet understreger, at de arbejder, så hurtigt de kan.

Udlændingestyrelsen indlogerer folk, der skal have asyl. Fra Udlændingestyrelsen lød der på briefingen en tak til de danskere, der har taget imod ukrainere. Det kan være mere trygt at komme hos nogen, man kender end at komme i asylsystemet. Det har betydet, at der har været mere tid at give ekstra omsorg til de ukrainere, der ikke havde netværk i Danmark.

Vigtigt at virksomheder overholder sanktioner

På myndighedsbriefingen blev der også talt om sanktioner. Der er eksportforbud mod handel med en række varer, ligesom der er økonomiske sanktioner. Derfor er det vigtigt, at danske virksomheder holder sig orienteret, da det er deres eget ansvar at overholde sanktionerne. På virksomhedsguiden.dk kan man holde sig orienteret og få hjælp som virksomhed.

Der vil også være hjælp til eksempelvis økonomisk støtte eller ansættelser af Ukrainere.

På denne side