Pressemøde 21. marts 2022

Dansk økonomi godt rustet til usikre tider

Publiceret 21-03-2022

Dansk økonomi står stærkt og har siden 2021 været inde i en højkonjunktur. Ruslands invasion af Ukraine vil imidlertid have konsekvenser for verdensøkonomien, og dansk økonomi må på linje med andre lande forventes at blive ramt.

Ministre på pressemødet (fra venstre): Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, Finansminister Nicolai Wammen og Erhvervsminister Simon Kollerup. 

Frihed kommer med en pris

Ruslands invasion af Ukraine har skabt en frygtelig situation, der har sendt millioner af mennesker på flugt. Vesten har udtrykt fordømmelse og indført historisk hårde sanktioner som svar på den russiske aggression.

De russiske handlinger vil have uundgåelige omkostninger for verdensøkonomien, og dansk økonomi må på linje med andre lande forventes at blive ramt.

Udgangspunktet for dansk økonomi er stærkt. Vi er kommet godt gennem pandemien, beskæftigelsen er høj, og ledigheden er lav. Men krisen kommer til at påvirke både virksomheder og husholdninger, og konsekvenserne af stigende energipriser vil være mærkbare. Krig kommer med en pris. Det kommer til at have omkostninger for os alle.

Frihed og kampen for fred og stabilitet kommer med en pris. Og den pris er vi i Danmark villige til at betale, lød det på pressemødet. Vi har ikke råd til at lade være. Mange danskere mærker allerede prisen direkte. Blandt andet når de tanker bilen, handler dagligvarer eller betaler varmeregningen. Nogle virksomheder må også forvente at se et fald i ordrebøgerne.

Tre scenarier for krigens effekt på dansk økonomi

På pressemødet blev der præsenteret tre scenarier for dansk økonomi. Scenarierne er behæftet med stor usikkerhed, men er et bud på hvad der måske venter os.

I mellemscenariet vil dansk økonomi blive ramt mærkbart af mindre vækst på eksportmarkederne samt højere energipriser. BNP-væksten i år reduceres med ca. 1¼ pct.-point, og inflationen øges med ca. 2½ pct.-point. Dermed forventes med mellemscenariet en vækst på 1,6 pct. i år.

Det hårde scenarie er baseret på en risiko for, at konflikten eskalerer yderligere, herunder med stop for russiske gasleverancer til Europa til følge. De økonomiske konsekvenser er større, også i Danmark, hvor BNP-væksten reduceres med ca. 3 pct.-point, og inflationen øges med ca. 3½ pct.-point. Dermed forventes i det hårde scenarie, at BNP i år er omtrent uændret sammenlignet med 2021.

I det milde scenarie antages der at ske en hurtigere afbøjning i energipriserne, mens sanktioner over for Rusland opretholdes uændret. Aktivitetsniveauet vil i dette scenarie fortsat ligge lavere i 2023 end tidligere forventet. Dermed forventes en vækst i det milde scenarie på 2,2 pct. i år.

Scenarierne viser, at krisen vil ramme dansk økonomi, men den vil ikke hive tæppet væk under os. Uanset hvilket økonomisk scenarie, der bliver til virkelighed, vil det dog få betydning for den danske økonomi og for danskerne blandt andet på grund af stigende inflation. Og i alle tre scenarier forventes det, at det vil ramme beskæftigelsen.

Gasforsyningen

På nuværende tidspunkt står vi ikke i en situation, hvor der er mangel på gas, lød det på pressemødet. Men det kan ændre sig, hvis Putin vælger at lukke for gassen til Europa, da russisk gas dækker cirka 25 procent af det samlede forbrug. Vi har en beredskabsplan klar, så vi kan forsyne de hjem, der er afhængige af gas - hospitaler og andre. Vi vil kunne aktivere nødlagre og i værste fald bede virksomheder om at reducere eller helt lukke for deres gasforbrug. Der er løbende dialog mellem myndigheder og de virksomheder, der kan blive berørt af den her situation.

Der skal gang i de grønne løsninger

Krisen kræver et "grønt svar", lød det på pressemødet. Derfor skal der blandt andet skrues op for den grønne fjernvarme. Kommunernes Landsforening og udvalgte kommuner er sidst på ugen indkaldt til drøftelser om, hvordan der skal sættes mere tempo på området.

Krigen kan ikke sammenlignes med coronakrisen

Vi følger situationen meget tæt, så vi kan finde de bedste løsninger for de danske virksomheder og arbejdspladser. Men den krig, vi er vidne til lige nu, kan ikke sammenlignes med coronakrisen. Dengang var der brug for, at vi kunne holde hånden under virksomheder kortvarigt og midlertidigt.

Der er bare ikke noget kortvarigt eller midlertidigt den her gang, blandt andet fordi krigen ændrer marked,værdikæder og produktion markant. Der vil derfor som udgangspunkt ikke komme de samme hjælpepakker, som man så det under coronakrisen.

Rådgivning til virksomheder

Regeringen tilbyder rådgivning og vejledning til virksomheder. Blandt andet i forhold til grøn omstilling, nye markeder og bevarelse af arbejdspladser. Det kan handle om cybersikkerhed, hvordan man håndterer sanktionerne, eller hvordan man tager imod de ukrainere, der kommer hertil og gerne vil have et arbejde. Virksomheder opfordres til at benytte sig af myndighedernes rådgivning.

Den kommende tid bliver svær

Det danske arbejdsmarked er et rigtig godt sted. Danmark har for niende måned i træk slået beskæftigelsesrekord. Der har ikke siden 2008 har været så lav en ledighed. En ledighed, som utvivlsomt vil komme til at stige. Dog har vi et godt sikkerhedsnet til dem, der skulle blive ledige.

Der lød ros til arbejdspladserne for deres velvilje indtil videre. Men det blev samtidig understreget, at den kommende tid ikke vil blive nem.

På denne side: