Pressemøde 25. marts 2022

Danmark står over for en stor opgave med at modtage ukrainske flygtninge

Publiceret 25-03-2022

Udlændinge- og Integrationsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet, Social- og Ældreministeriet og Beskæftigelsesministeriet holdt pressemøde med status på situationen vedr. de fordrevne fra Ukraine i Danmark og opgaven med at hjælpe dem i gang i det danske samfund.

Deltagere: Social- og ældreminister Astrid Krag, Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Det er nu en måned siden Putins krigsmaskine overfaldt Ukraine og dets befolkning. Over 10 millioner mennesker er nu fordrevet fra deres hjem. De fleste er fortsat i Ukraine, men mellem 3 og 4 millioner opholder sig nu andre steder i Europa – flest i Polen. På dagens pressemøde var der fokus på flygtningesituationen, og at vi i Danmark står over for en kæmpe opgave med at modtage ukrainske flygtninge og hjælpe dem i gang i det danske samfund.

Danmark er klar til at hjælpe

Vi har sendt over en halv milliard kroner afsted til humanitær hjælp i Ukraine og nabolandene. Og vi har modtaget tusindvis af ukrainere her i landet – primært kvinder, børn og ældre. Ukrainerloven er nu en uge gammel. 12.000 voksne har bestilt tid hos myndighederne – derudover er der børnene. I onsdags var der givet 450 opholdstilladelser.

Stor opgave for kommunerne

De voksne kan arbejde, børnene kan komme i skole og noget der minder om en hverdag kan begynde. Det betyder også, at vi står foran en meget stor opgave med at modtage de nye medborgere. Der skal findes pladser i børnehaven, praktiserende læger og et sted at bo for tusindvis af mennesker. Det er ganske almindelige hverdagsopgaver for en kommune – men ikke i det omfang vi nu skal håndtere. Derfor bliver opgaverne også fordelt rundt i hele landet.

Lytter til ønsker om placering

Men vi skal selvfølgelig samtidig gøre alt, hvad vi kan for også at lytte til ukrainernes egne ønsker om, hvor de gerne vil bo. Har man fx familie, som man ønsker at bo tæt på, vil det så vidt muligt indgå i afgørelsen om placering. Og har man allerede et job på hånden, skal man naturligvis bo i nærheden af det nye arbejde. Ligesom man selvfølgelig altid kan flytte, hvis man har fundet sig et arbejde og dermed selv kan betale huslejen.

Allerede nu har flere kommuner meddelt, at de kan modtage flere fordrevne, end fordelingen lægger op til. Kommunerne kan altid modtage flere, hvis de ønsker det. Der vil selvfølgelig også følge penge med fra staten. De ekstra økonomiske udgifter vil blive håndteret i de økonomiske forhandlinger mellem regeringen og kommunerne, som vi står lige foran.

Gør klar til at modtage over 100.000 flygtninge

Ingen kan forudsige præcis, hvad vi skal forberede os på i forhold til antallet af flygtninge. Det afhænger særligt af krigens udvikling. Vi forbereder os på, at der kan komme over 100.000 til Danmark. Men ingen af os kan vide hvor mange ukrainere, der ender med at tage hertil. Hvis krigen trækker ud så ender vi måske med endnu flere mennesker, der har behov for vores hjælp – vi ved det ikke endnu, men vi er nødt til at forberede os. Det vil være den største mængde fordrevne der kommer til Danmark siden Anden Verdenskrig. Helt uden sammenligning.

Mange tusinde børn til Danmark

Alt tyder på, at der vil komme mange tusinde børn til Danmark, der skal i skoler og daginstitutioner. Det kan vi ikke løfte i de normale rammer. Det er heller ikke altid hensigtsmæssigt. Der er tale om børn, der ikke kan sproget og som har brug for ekstra omsorg og opmærksomhed. Det kan de ikke få, uden at det vil gå mærkbart ud over de resterende elevers undervisning. Med de tal, vi hører om nu, forventer vi, at vi overalt i Danmark bliver nødt til at oprette modtagerklasser. Vi tilstræber selvfølgelig den højeste standard for modtagerklasserne, men vi er især udfordret af en mangel på kvalificerede lærere. Vi får brug for at tænke kreativt, og pensionerede lærere og lærerstuderende opfordres til at hjælpe, så meget som man kan.

Daginstitutioner

På daginstitutionsområdet er vi endnu mere udfordret. Der er simpelthen ikke plads til, at vi forsvarligt kan sætte mange tusinde ukrainske børn ind i daginstitutionerne. Vi vil derfor gå i dialog med Kommunernes Landsforening for at lave en helt ny modtagermulighed for de ukrainske børn. Også her er vi udfordret på kvalificeret arbejdskraft. Igen en opfordring til pensionerede pædagoger og pædagogstuderende om at hjælpe. I kan gøre en kæmpe forskel.

Vi skal tage hånd om særligt udsatte og sårbare

Vi står i en helt ekstraordinær situation. Tusindvis af ukrainere er allerede flygtet fra krigens rædsler til Danmark, og flere vil komme til. Blandt dem er også mennesker, der er særligt udsatte og sårbare. Det kan være ældre mennesker, der har brug for pleje. Mennesker med handicap, der har brug for støtte. Børn, der set ting, som intet barn skal se, og som har brug for hjælp til at finde ro og tryghed. Det er mennesker, som er afhængige af fællesskabets hjælp i deres hverdag, og den hjælp skal vi naturligvis også stå klar med her i landet.

Tæt samarbejde med KL og organisationerne

Kommunerne og nødhjælpsorganisationerne er allerede i fuld gang med at hjælpe de fordrevne ukrainere godt på plads i Danmark. Meldingen lige nu er, at det primært er ressourcestærke ukrainere, der er kommet hertil indtil videre. Men der kommer flere til landet hver dag. Vi må forberede os på, at der kan komme endnu flere særligt udsatte og sårbare, der har brug for særlig hjælp og støtte fra vores fællesskab. Hvad de får brug for, ved vi ikke. Og vi ved ikke, hvor mange der vil få brug for tilbud.

Følger situationen nøje

Vi har derfor indledt et samarbejde med Kommunernes Landsforening, så vi kan følge situationen nøje – og løbende sikre et overblik over, hvem der kommer hertil, og hvad deres behov er. Vi er også i løbende dialog med nødhjælpsorganisationerne, som er massivt til stede med hjælp til de ankomne ukrainere rundt om i landet. Vi har oprettet en central hotline, så vi kan støtte kommunerne, myndighederne og organisationerne bedst muligt, hvis de har spørgsmål eller oplever udfordringer på social- og ældreområdet. Hotlinen kan kontaktes på mailadressen [email protected], hvor medarbejdere sidder klar til at svare.

Sammen skal vi få flest mulige i arbejde

Vi står over for en stor og svær opgave, der vokser hver dag. Sammen skal vi hjælpes ad med at få så mange som muligt i arbejde og på den måde give dem mere faste rammer i hverdagen. Det kommer til at kræve noget af os alle. Det gælder lige fra kommunen til kolleger og arbejdsgivere.

Ukrainerne der kommer hertil er en meget sammensat gruppe. Nogle vil i gang med det samme. Mens andre har brug for tid og hjælp. Heldigvis vil rigtig mange ukrainere gerne arbejde og bidrage. Og vi står i den heldige situation, at rigtig mange virksomheder har brug for flere hænder. Mange har allerede budt sig til og er klar til at ansætte ukrainere.

Svær opgave

Men selvom ukrainere og virksomheder har de bedste intentioner, så bliver det ikke en nem og uproblematisk opgave. I regeringen vil vi gøre, hvad vi kan, for at ukrainerne og virksomhederne nemt kan møde hinanden. Vi har i første omgang lavet informationsmateriale på ukrainsk om det danske arbejdsmarked. Som i dag er sendt fysisk ud til de centre, hvor ukrainerne kan søge om opholdstilladelse.

Vi lancerer også snart en ny hjemmeside, hvor vi samler de vigtigste informationer til både ukrainere, danske virksomheder og de mange private danskere, som bistår ukrainerne.

På denne side