Pressemøde 29. marts 2022

Hastelovforslag skal lukke smuthul

Publiceret 29-03-2022

På dagens pressemøde var der fokus på sanktioner og dansk økonomi. Et af de stærkeste våben vi har mod Rusland er de hårde sanktioner, men vi skal sikre os, at der ikke er smuthuller i sanktionerne.

Deltagere: Erhvervsminister Simon Kollerup, Nationalbankdirektør Lars Rohde.

Restriktioner for den danske krone

I fællesskab med EU er der indført hårde sanktioner over for Rusland og den russiske økonomi, og de har været ramt hårdt – værdien af den russiske rubel er faldet og billeder har vist russiske borgere hæve kontanter.

Der er lukket for salg af euro til russere, men ikke for salg af den danske krone. Det betyder at den danske krone kan blive misbrugt til at opbevare russiske formuer. Vi risikerer dermed, at den danske krone kan blive et smuthul for russere, der vil omgå EU-sanktionerne. Det smuthul skal vi have lukket ned for. Derfor vil regeringen indføre de samme restriktioner for den danske krone, som allerede gælder for euroen. Derfor fremsættes et hastelovforslag til behandling i folketinget, så vi undgår, at den danske krone bliver misbrugt.

Fastkurspolitikken betyder, at kronens værdi er fast over for euroen, og derfor kan den danske krone anvendes som en mulig erstatningsvaluta for euroen. Men det er afgørende, at de økonomiske sanktioner er effektive og ikke kan omgås af Rusland. Derfor er det nødvendigt, at indføre de samme restriktioner for muligheden for at bruge den danske kroner, som der er indført for euroen.

Sanktionerne og de økonomiske effekter

Siden Ruslands invasion har EU og andre G7-lande indført koordinerede og hidtil usete økonomiske sanktioner. De har haft øjeblikkelig og betydelig indvirkning på Ruslands økonomi. Men det er ikke kun den russiske økonomi, der påvirkes af sanktionerne. Krigen i Ukraine vil også få økonomiske konsekvenser for både virksomheder og husholdninger herhjemme og i vores samhandelslande.

Krigen og sanktionerne fører til lavere udbud af energi og andre råvarer, hvilket vil føre til prisstigninger. Og øget usikkerhed om krigens videre forløb vil kunne sætte sig i forbrugs- og investeringslyst.

Dansk økonomi er godt rustet

Som udgangspunkt er dansk økonomi stærk, beskæftigelsen er høj, der er stor opsparing i den private sektor, og vi har sunde offentlige finanser.

På denne side