Pressemøde 28. september 2022

Myndighederne vurderer, at der er foretaget sprængninger på gasledningerne

Publiceret 28-09-2022

Der er konstateret tre lækager på Nord Stream-gasledningerne ud for Bornholm. Det er myndighedernes opfattelse, at der er tale om bevidste handlinger.

(Philip Davali/Ritzau Scanpix)

Deltagere ved briefingen var (fra venstre): Direktør for Københavns Politi, Anne Tønnes, forsvarschef Flemming Lentfer, direktør for Energistyrelsen, Kristoffer Böttzauw, direktør for GEUS, Flemming Larsen, og direktør for Beredskabsstyrelsen, Laila Reenberg.

Forventer rørene er tømt søndag

Fra Energistyrelsen lød det på dagens briefing, at man vurderer, at det er en bevidst handling, der har ført til lækagerne.

Energistyrelsen forventer, at gasledningerne Nord Stream 1 og 2 snart er tømt for gas. Halvdelen af gassen er ude nu, og det er forventningen, at rørene er tømt søndag.

Der er gas i rørene, selv om de ikke er i brug, fordi det blandt andet giver stabilitet i rørene, når de ligger på havets bund. Gasledningerne ligger på mellem 70 og 90 meters dybde, og rørene har diameter på ca. 1½ meter og en tykkelse på 12 centimeter af stål og beton.

Miljøskadesvirkninger er begrænset, men der er tale om en markant klimabelastning. Det samlede udslip vil være 32 procent af Danmarks samlede udslip over et helt år.

Der er ikke tale om forurening, som vi eksempelvis ser ved olieudslip, hvor dyreliv er truet. Miljøpåvirkningen er begrænset til specifikke områder, hvor gassen ligger.

Ikke jordskælv, men sprængninger

Ved briefingen deltog også Geus, der laver nationale geologiske undersøgelser i Danmark og Grønland. GEUS slår fast, at der ikke var tale om et jordskælv, men om sprængninger. Ifølge GEUS har man registreret relativt svage rystelser i forbindelse med eksplosionerne på de to gasledninger. Der er tale om 2,3 på Richter-skalaen på Nord Stream 2 og 2,1 for Nord Stream 1.

Forsvaret til stede i Østersøen

Efter de tre gaslækager på Nord Stream-gasledningerne i Østersøen har Forsvaret indsat fregatten Absalon, miljøskibet Gunnar Thorson, patruljeskibet Rota samt en helikopter til at holde øje i området og for at assistere skibstrafikken.

Ingen sundhedsrisiko for Bornholm

Gaslækagerne i Østersøen udgør ingen sundhedsrisiko for borgere på Bornholm eller Christiansø, lød det fra Beredskabsstyrelsen på dagens myndighedsbriefing. Beredskabsstyrelsen har udarbejdet prognoser for det her gasudslip. De viser, at gaskoncentrationen, der vil komme ind over land, er meget små, og at de ligger langt under grænseværdierne for sundhedsfare. Heller ikke sejlende i Østersø-området behøver frygte for egen sundhed, så længe man holder sig uden for sikkerhedszonen nær skadestederne.

Københavns Politi indleder efterforskning

Københavns Politi har indledt og leder en efterforskning af lækagerne. Man samarbejder med alle relevante myndigheder - også med svenskerne og tyskerne, for at samle så mange informationer som muligt. Der efterforskes som i en almindelig straffesag. Intet udelukkes på forhånd.

På denne side