Spørgsmål og svar

Krisesituationer kan aflede mange spørgsmål til, hvad den nye situation kommer til at betyde. Denne side har samlet en række spørgsmål og svar på tværs af myndighederne

Nedenfor finder du svar på de mest stillede spørgsmål. Hvis du har yderligere spørgsmål, anbefaler vi, at du tager kontakt til den relevante myndighed, som du finder kontaktinformationer til her: Kontakt og hotlines.

Energiforsyning

Situationen i Ukraine giver anledning til mange spørgsmål om energiforsyningen. Hver måned udgiver Energistyrelsen en status på energiforsyningen, som du finder på dette link:

Status på energiforsyningen (ens.dk)

Ja. For forbrugerspørgsmål kan du kontakte SparEnergis Rådgivning på

Tel.: (+45) 3115 9000

E-mail: [email protected]

Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 8-17 og fredag kl. 8-15.

  • Skru ned for varmen
  • Begræns brugen af varmt vand
  • Spar på strømmen - sluk for apparater, når de ikke er i brug, og for unødvendig belysning
  • Brug strømmen, når den er billigst

Find Energistyrelsens gode råd til at spare på sommerens energiforbrug her

Når vi sparer på energien og bruger den, når prisen er lav, hjælper vi både klimaet og pengepungen.

Energien kommer fra forskellige typer af ressourcer, og uanset hvilke af dem vi sparer på, så aflaster vi det samlede system.

Eksempelvis vil den strøm, vi sparer ét sted kunne bruges et andet sted, hvor vi så undgår at bruge gas.

Det er vigtigt både for at gøre os fri af russisk gas og for at sikre fyldte gaslagre til næste vintersæson

Du finder flere gode råd på SparEnergi.dk

Energipriserne i Europa er høje. Bl.a. fordi energimarkederne reagerer på den aktuelle situation og forventninger til fremtiden. Det er dog sandsynligt, at forsyningssituationen vil påvirke energipriserne i Europa yderligere.

Når gaspriserne stiger, vil det også kunne påvirke elprisen. Dermed kan forbrugerne blive ramt af både højere gas- og elpriser. Vi kan desuden se, at den generelle ustabilitet på markederne også påvirker olieprisen.

Læs mere om høje energipriser hos Energistyrelsen

Der har ikke været mangel på strøm denne fyringssæson. Men risikoen for mangel på strøm er højere end normalt, og danskerne opfordres til fortsat at spare på energiforbruget, så der også er energikilder og dermed strøm nok til næste vinter.

Du kan læse mere om risikoen for mangel på strøm på denne side:

Risiko for mangel på strøm i Danmark

Energistyrelsen har erklæret Early Warning på grund af øget usikkerhed omkring gasleverancerne fra Rusland.

Der er ikke tale om en decideret forsyningskrise, og Energistyrelsen har planer klar, hvis der skulle opstå knaphed på gas.

En erklæring af Early Warning betyder, at der kan opstå en situation med en betydeligt forringet gasforsyningssituation. Erklæringen er derfor er et signal til aktørerne på gasmarkedet om at forberede sig på, at der kan komme en egentlig forsyningskrise.

I dag dækker Danmarks egen produktion af biogas omkring 37% af det hjemlige gasforbrug. De resterende 63 pct. af gasforbruget importeres fra Nordtyskland. En mindre del af denne gas kommer oprindeligt fra Rusland, og det er den del, vi fortsat samarbejder om at reducere.

Biogasproduktionen er forholdsvis jævn året rundt, mens gasforbruget er markant højere om vinteren end om sommeren. Den danske produktion af biogas forventes at stige over de kommende år til en andel på ca. 75% af det samlede gasforbrug i Danmark i 2030.

Tyra-feltet, som normalt er vores vigtigste gasforsyningskilde, er i øjeblikket under renovering, og genopbygningen forventes færdig i løbet af vinteren 23/24. Tyra-feltet vil altså ikke kunne bidrage i fornødent omfang i den kommende fyringssæson, hvilket gør det endnu mere nødvendigt, at vi alle sparer på energiforbruget.

Sådan balanceres gassystemet lige nu (energinet.dk)

I EU er der fælles regler for, hvordan man skal håndtere en gas-krise. Der er tre kriseniveauer: Early Warning, Alert og Emergency.

  • Early Warning erklæres, når der foreligger konkrete, alvorlige og pålidelige oplysninger om, at der kan indtræffe en hændelse, som sandsynligvis vil resultere i en betydeligt forringet gasforsyningssituation og sandsynligvis vil føre til, at alarm- eller nødsituationsniveauet udløses.
  • Alert erklæres, når der opstår en gasforsyningsafbrydelse eller en usædvanlig høj gasefterspørgsel, hvilket resulterer i en betydeligt forringet gasforsyningssituation, men markedet er stadig i stand til at håndtere denne afbrydelse eller efterspørgsel uden at anvende ikke-markedsbaserede foranstaltninger.
  • Emergency erklæres, når der forekommer en usædvanlig høj gasefterspørgsel, en betydelig gasforsyningsafbrydelse eller anden betydelig forringelse af gasforsyningssituationen, og alle relevante markedsbaserede foranstaltninger er blevet gennemført, men gasforsyningen er utilstrækkelig til at opfylde den resterende gasefterspørgsel, således at det tillige er nødvendigt at indføre ikke-markedsbaserede foranstaltninger.

Den nedsatte import af gas fra Rusland til EU kan medføre, at lagrene ikke bliver fyldt tilstrækkeligt op i løbet af sommeren 2023. Derfor er det afgørende, at vi fortsat sparer på gassen. Dette gøres også ved at spare på andre energiressourcer, da vi så kan bruge den sparede energi et andet sted i stedet for at bruge gas.

Der har ikke været behov at afbryde gasforsyningen til forbrugere denne fyringssæson, men ift. næste fyringssæson er det forsat vigtigt at danskerne fortsætter med at spare. Derudover er der usikkerheder, som fx ekstremt koldt vejr, der kan have betydning for om der er tilstrækkeligt med gas næste vinter.

Vi er dog godt forberedt, og vi har fortsat et gasmarked, hvor gassen flyder på tværs af grænserne. Vores forsyningssikkerhed er bedre end i flere andre lande. Knap 30 pct. af det hjemlige gasforbrug i dag dækkes af vores biogasproduktion, og der kommer fortsat en smule gas ind fra Syd Arne-feltet. Samtidig har vi igennem flere år omstillet vores industri, varme og elproduktion.

Russisk gas udgjorde 31 procent af det europæiske forbrug i 2021 ifølge EU’s energiagentur ACER. Vi kan ikke sige præcis, hvor stor andelen er i Danmark. Det skyldes, at omkring 75 pct. af vores gasforbrug i dag importeres fra Tyskland og ikke direkte fra Rusland. Leverancerne fra Tyskland omfatter både gas fra Rusland, Norge, Holland, Storbritannien m.m.

Tyra-feltet, som normalt er vores vigtigste gasforsyningskilde, er under renovering i øjeblikket og forventes først at kunne levere gas igen til vinteren 23/24. Den nye Baltic Pipe, der kobler os på de norske leverancer til Polen, stod færdig i efteråret 2022. Derfor importerer Danmark i øjeblikket størstedelen af vores gasforbrug fra Tyskland.

Lige nu er det næsten ingenting, så på den måde har det ingen direkte betydning. Men olie handles på verdensmarkedet, hvor russisk olie før krisen udgjorde ca. 12%, så det kan betyde højere priser – også i Danmark.

Ophold i Danmark som ukrainer

US og SIRI har lavet en informationsside på dansk og engelsk målrettet ukrainske statsborgere. Formålet med siden er at give relevante oplysninger til ukrainske statsborgere, der enten er i Danmark eller ønsker at komme til Danmark, om bl.a. muligheden for at få opholdstilladelse. Siden vil løbende blive opdateret og udbygget med relevant information:

Information til personer fra Ukraine (nyidanmark.dk)

Arbejde i Danmark

Der er flere måder at finde et job i Danmark på. Du kan fx søge job på en dansk privat drevet jobside. Nedenfor er en liste over jobportaler, der samler alle aktuelle jobåbninger i Danmark:

Work in Denmark job portal

Jobnet.dk

Sundhedsjobs.dk

Jobindex

Akademikernes Jobbank

STEM-jobs for ukrainere

For mere information gå til jobguideukraine.dk.

Få en introduktion til, hvordan du etablerer virksomhed i Danmark samt information om, hvor du kan få hjælp og personlig vejledning:

Sådan etablerer du en virksomhed i Danmark (virksomhedsguiden.dk)

Rejseråd og konsulær bistand

Ja. Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Ukraine pga. kamphandlinger i store dele af landet. Det er yderst risikabelt at rejse til og at opholde sig i Ukraine.

Du kan læse Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Før du rejser, kan du evt. kontakte Ukraines Ambassade i Danmark for yderligere information.

Få mere information på hjemmesiden for det ukrainske udenrigsministerium.

Ja. Ambassaden i Kyiv er genåbnet den 2. maj 2022. Der ydes begrænset konsulær bistand. Ambassaden er åben for personlig henvendelse efter aftale. Udenrigsministeriet har fortsat meget begrænsede muligheder for at rådgive om situationen i landet og at yde konsulær bistand pga. den nuværende situation. Hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet, kan du kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade Udenrigsministeriets gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte, hvis der opstår en krise eller lignende i Ukraine under din rejse.

Ja. Personer i Ukraine, der rejser til EU/Danmark, kan tage deres kæledyr med.

Alle, der kommer fra Ukraine med deres kæledyr, bedes kontakte Fødevarestyrelsen.dk, så Fødevarestyrelsen kan komme ud og vurdere dyrene og sørge for, at de lever op til gældende importkrav.

Kæledyr fra Ukraine skal holdes isoleret, indtil de lever op til gældende krav.

Som følge af den russiske invasion af Ukraine anvender EU og Danmark en særlig undtagelsesmulighed i forordning 2013/576, der betyder, at personer, der rejser med deres kæledyr fra Ukraine, kan indføre dette til EU/Danmark, selvom dyret ikke opfylder alle kravene.

Da der forekommer rabies i Ukraine, er det vigtigt at have særligt fokus på hunde, katte og fritter, som kan være bærere at rabiesvirus.

Læs mere om hvordan du kan tage kæledyr med til Danmark (foedevarestyrelsen.dk)

Ja, det må du godt. Du kan dog være forpligtet til at lade din bil indregistrere og betale danske afgifter, hvis opholdet har en varighed på mindst 30 dage.

Du kan læse om indregistrering mm. hos Motorstyrelsen:

Spørgsmål og svar om udenlandske køretøjer i Danmark (motorst.dk)

For borgere i Danmark

Udlændingestyrelsen har grundet krigen i Ukraine lavet denne informationsside med relevante oplysninger relateret til håndteringen af de personer fra Ukraine, der ønsker at komme til Danmark, eller som allerede er i Danmark. Siden vil løbende blive opdateret og udbygget med relevant information:

Information til kommunerne og andre samarbejdsparter om personer fra Ukraine (us.dk)

Virksomheder

Få overblik over, hvordan din virksomhed kan blive påvirket af Ruslands invasion af Ukraine på:

Invasion af Ukraine (virksomhedsguiden.dk)

Det er altid virksomheders eget ansvar at overholde de til enhver tid gældende sanktioner og eventuelt søge juridisk bistand. Danske myndigheder står klar til at vejlede om sanktionerne, og hvordan man som virksomhed skal forholde sig.

Via the Trade Council’s hjemmeside kan du få et overblik over vejledning fra danske myndigheder på området (thetradecouncil.dk)

Hos Finanstilsynet kan du få information om de sanktioner, som EU har vedtaget mod Rusland og Belarus, og som vedrører de finansielle virksomheder:

Sanktioner mod Rusland og Belarus (finanstilsynet.dk)

The Trade Council (Udenrigsministeriet) står klar til at hjælpe din virksomhed med at få adgang til andre eksportmarkeder, identificere nye partnere, udarbejde markedsanalyser mv.

Kontakt The Trade Council’s Global Response Team på [email protected] eller brug kontaktformularen her.

Virksomhedsguiden (Erhvervsstyrelsen) giver dig overblik over sanktioner mod Rusland og Belarus. Tilgå oversigten her: 

Få overblik over sanktioner mod Rusland og Belarus (Virksomhedsguiden.dk)

På nedenstående links kan du som virksomhed få et overblik over de gældende sanktioner og over, hvor du kan få vejledning hos de ansvarlige myndigheder.

Få overblik over sanktioner mod Rusland og Belarus (virksomhedsguiden.dk/Erhvervsstyrelsen)

Få et overblik over de ansvarlige myndigheder (um.dk)

På EU’s hjemmeside finder du et interaktivt sanktionskort og en liste over gældende finansielle EU-sanktioner mod personer, grupper og enheder.

HUSK: Oplysninger opdateres løbende. Det er altid virksomheders eget ansvar at overholde de til enhver tid gældende sanktioner og eventuelt søge juridisk bistand.

JobguideUkraine.dk er udarbejdet som en del af ”Partnerskab om ukrainere i job”.

Bag partnerskabet står den danske regering i samarbejde med arbejdsgiverne, fagbevægelsen, kommunerne og regionerne.

Formålet med jobguideUkraine.dk er at give fordrevne fra Ukraine et samlet overblik over, hvad det vil sige at skulle søge et job i Danmark. Samtidig skal den give arbejdsgiverne et overblik over, hvordan de kan gøre deres jobopslag tilgængelige for fordrevne fra Ukraine.

På siden henvises der blandt andet til private jobbanker. Det påhviler de private jobbanker at leve op til de gældende krav og regler.

For dig som arbejdsgiver (jobguideukraine.dk)

Ja. Dansk Flygtningehjælp tilbyder ukrainere i Danmark en telefonsamtale med en ukrainsk talende fagperson med fokus på de reaktioner, man selv har, og særligt hvordan man støtter sine børn i den særlige situation, man står i. Der er mulighed for at aftale 1-3 samtaler på telefonen samt mulighed for at mødes ansigt til ansigt eller et forløb afhængigt af behov, geografi mv.

Tlf. 33 73 53 14
Telefontid: Mandag til fredag: kl. 9.00-10.00 og 17.00-18.00

www.drc.ngo

Når du har opholdstilladelse og bopæl i Danmark, har du ret til gratis behandling i dele af sundhedsvæsenet.

Læs mere om dine rettigheder i denne folder, der findes på dansk, engelsk, ukrainsk og russisk:

Dig og din sundhed - Pjece - Sundhedsstyrelsen

Dagtilbud

Børne og undervisningsministeriet opdaterer løbende deres side med spørgsmål og svar om emnet. Læs mere her:

Dagtilbud (uvm.dk)

Grundskoler

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende deres hjemmeside med spørgsmål og svar om emnet. Læs mere her:

Grundskolen (uvm.dk)

Ungdoms- og voksenuddannelser samt STU

Få information om Ukraine-konfliktens indflydelse på børne- og undervisningsområdet her:

Situationen i Ukraine (uvm.dk)

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende deres hjemmeside med spørgsmål og svar om emnet. Læs mere her:

Spørgsmål og svar – Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Fritidstilbud