CENTER FOR CYBERSIKKERHED

Hæver trusselsniveauet til HØJ

Niveauet hæves på baggrund af pro-russiske hackeres høje aktivitetsniveau mod NATO-lande og øget kapacitet blandt grupperne

Vigtige emner lige nu

Ja. Den 31. januar 2023 hævede Center for Cybersikkerhed (CFCS) trusselsniveauet for cyberaktivisme mod Danmark fra MIDDEL til HØJ.

Niveauet hæves på baggrund af pro-russiske hackeres høje aktivitetsniveau mod NATO-lande og øget kapacitet blandt grupperne.

Et trusselsniveau på HØJ betyder, at det er sandsynligt, at danske virksomheder og myndigheder vil blive ramt af aktivistiske cyberangreb inden for to år.

Derudover er truslen mod cyberspionage og cyberkriminalitet MEGET HØJ, hvilket vil sige, at der er en specifik trussel.

Truslen mod destruktive cyberangreb mod Danmark er LAV, mens truslen fra cyberterror mod Danmark er INGEN.

Du kan læse mere om den seneste trusselsvurdering fra Center for Cybersikkerhed her:

CFCS hæver igen trusselsniveauet for cyberaktivisme (cfcs.dk)

Der blev den 26. september konstateret tre lækager på gasledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2. Det får umiddelbart ingen betydning for forsyningen af gas til Europa og Danmark, da ingen af rørledningerne var i drift.

Rørledningerne har været ud af drift, efter at det russiske gasselskab Gazprom fredag den 2. september meddelte, at man på grund af tekniske problemer ikke genåbnede Nord Stream 1, efter at have holdt den lukket grundet vedligeholdelse.

Det var en alvorlig udvikling, at der blev lukket for gastilførslen, men meldingen fra Energistyrelsen var, at Danmark havde fyldt gas på lagrene, og der fortsat flød gas på tværs af landegrænserne.

Energistyrelsen opfordrer alle danskere til at spare på energien, da forsyningssikkerheden vil være under pres, når fyringssæsonen er i gang.

Læs mere hos Energistyrelsen:

Energistyrelsen beder Energinet hæve sektorberedskabsniveauet for el- og gassektorerne (ens.dk)

Læs også mere om det danske gas-beredskab her og find gode råd til at at spare på energien:

Sådan bliver danskernes energipriser påvirket

Danmarks situation er robust, fordi vi selv producerer en del af vores olie og har adgang til import fra verdensmarked. Men myndighederne følger selvfølgelig situationen tæt og har planer klar, hvis der skulle opstå problemer. Myndighederne regner ikke umiddelbart med at få problemer med at sikre olie, benzin og diesel, da det kan købes på verdensmarkedet. Men det kan betyde, at priserne stiger.

Læs mere hos Energistyrelsen:

FAQ om energisituationen (ens.dk)

Fordrevne fra Ukraine kan søge job og arbejde i Danmark, når de har ansøgt om opholdstilladelse efter særloven og har fået optaget fingeraftryk og ansigtsfoto (biometri) i Udlændingestyrelsens Borgerservice.

JobguideUkraine.dk kan fordrevne fra Ukraine finde information om jobsøgning i Danmark og læse mere om, hvad der gælder, hvis de ønsker at arbejde mens ansøgningen om opholdstilladelse behandles.

Arbejdsgivere kan finde nyttig information om rekruttering og ansættelse af fordrevne fra Ukraine her: For arbejdsgivere (jobguideukraine.dk)

Alle danskere vil mærke en prisstigning på udvalgte fødevarer.

Energikrisen vil få priserne på kød og mælk til at stige.

Prisstigningerne skyldes højere priser i produktionen på alt fra energi, transport og råvarer. En del af dette er direkte koblet til krigen i Ukraine, hvilket eksempelvis gælder korn, der har betydning for både prisen på brød og foder til husdyrproduktionen.

Det er endnu for tidligt at sige, hvor meget priserne vil stige, og hvornår prisstigningerne vil aftage.

Det forventes ikke, at man på kort eller mellemlang sigt vil komme til at mangle fødevarer i supermarkederne i Danmark, da der eksisterer stærke forsyningskæder og en stor fødevareproduktion.

Du kan læse mere om betydningen for fødevarepriserne her

VI SKAL SPARE PÅ ENERGIEN

Energikrisen påvirker Danmark

Alle danskere opfordres til at spare på energien, og det offentlige har besluttet en stribe tiltag for at sænke statens, kommunerne og regionernes forbrug. Læs mere om forsyning og gode spareråd.

Sådan påvirker energikrisen Danmark

Vigtig information om ophold i Danmark

Til ukrainske statsborgere

Grundet situationen i Ukraine har Udlændingestyrelsen samlet al relevant information til ukrainske statsborgere, der enten er i Danmark eller ønsker at komme til Danmark.

Information til ukrainere

Bidrag og sanktioner

Det gør Danmark

Som konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine indfører EU og Danmark løbende sanktioner mod Rusland og landets allierede - og så hjælper Danmark Ukraine på en række områder.

Læs om hvad Danmark gør

JOBSØGENDE FRA UKRAINE

Sådan får du et job i Danmark

Find information om jobsøgning i Danmark på denne side. Læs om ansøgninger, løn, arbejdstider mm og start din egen jobsøgning.

 

Gå til JobguideUkraine.dk

Nyheder

Indlæs flere

Hvad betyder krigen for dig og for Danmark?

Ruslands invasion af Ukraine vil kunne mærkes af borgerne i Danmark - også selvom der aktuelt ikke er nogen militær trussel mod Danmark.

Læs mere om krigens betydning

ENERGIKRISEN PRESSER PRISEN OP

Sådan påvirkes fødevarepriserne

For den enkelte dansker er en række produkter blevet dyrere. Danmark står dog ikke i en situation, hvor vi vil mangle fødevarer i supermarkederne. Se her hvordan og hvorfor priserne påvirkes:

 

Fødevarepriser påvirkes af Ruslands invasion

Energikrise

Spar på energien

Energistyrelsen opfordrer alle til at spare på energien.

I Danmark er vi godt forberedt og har fyldt gas på vores lagre, men det er afgørende for energiforsyningen, at vi alle sparer på energien inden og i den kommende fyringssæson:

  • Skru ned for varmen
  • Begræns brugen af varmt vand
  • Spar på strømmen - sluk for apparater, når de ikke er i brug, og for unødvendig belysning
  • Brug strømmen, når den er billigst

Når vi sparer på energien og bruger den, når prisen er lav, hjælper vi både klimaet og pengepungen. Du finder gode råd til hvordan på: 

SparEnergi.dk

Råd og vejledning

Til virksomheder

Ruslands invasion af Ukraine kan påvirke danske virksomheder på flere måder.

På denne side kan du få et overblik over, hvor du kan finde information og vejledning for virksomheder.

 

Infomation til virksomheder

Gode råd til at tale med børn

Sådan taler du med dit barn om krig

Situationen i Ukraine fylder meget i medierne, og det kan gøre børn og unge bekymrede. Børne- og Undervisningsministeriet har samlet en række materialer og gode råd på siden her.

 

Tal med børn om situationen i Ukraine (uvm.dk)

Seneste pressemøde

Myndighederne vurderer, at der er foretaget sprængninger på gasledningerne