CENTER FOR CYBERSIKKERHED

Hæver trusselsniveau for cyberaktivisme

CFCS har i maj 2022 hævet trusselsniveauet for cyberaktivisme mod Danmark fra LAV til MIDDEL.

Vigtige emner lige nu

Ja. Center for Cybersikkerhed (CFCS) har den 18. maj 2022 hævet trusselsniveauet for cyberaktivisme mod Danmark fra lav til middel. Det er en ændring af trusselsniveauet sammenlignet med de seneste år.

Ændringen sker på baggrund af den seneste tids pro-russiske cyberaktivistiske angreb mod europæiske NATO-lande.

Cyberaktivistiske angreb ramte i den indledende fase efter Ruslands invasion af Ukraine hovedsageligt mål i Rusland, Ukraine og Belarus.

I de seneste uger har cyberaktivister også ramt mål i vesteuropæiske NATO-lande. De pro-russiske cyberaktivistiske gruppers øgede aktivitetsniveau øger også truslen for cyberaktivistiske angreb mod Danmark.

CFCS hæver trusselsniveauet på baggrund af truslen fra aktører, hvis motivation for at ramme Danmark med cyberangreb er drevet af den aktuelle krig i Ukraine. CFCS vurderer, at det er muligt, at særligt pro-russiske hackere vil gå efter mål i Danmark. Truslen gælder derfor også for danske organisationer eller personer med relationer til Ukraine, der kan blive ramt af angreb rettet mod mål i Ukraine.

Du kan læse hele vurderingen her (cfcs.dk)

Du har ret til at arbejde i Danmark, når du har ansøgt om opholdstilladelse efter særloven og har fået optaget fingeraftryk og ansigtsfoto (biometri) i Udlændingestyrelsens Borgerservice.

Læs mere om at søge job i Danmark

Alle danskere vil mærke en prisstigning på udvalgte fødevarer. Samtidig vil prisen på foder og gødning stige, hvilket øger landbrugets omkostninger.

Ukraine og Rusland producerer 31 pct. af det globale hvedemarked. Ruslands invasion af Ukraine vil derfor have betydning for alle fødevarer med bl.a. hvede i.

Krigen betyder, at priserne på udvalgte varer formentlig vil stige. Det drejer sig i første omgang om brød og kornprodukter.

Det er for tidligt at sige, hvor meget priserne vil stige, og hvornår priserne igen vil falde til det normale niveau, som vi har været vant til.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke vil mangle fødevarer i supermarkederne i Danmark, da vi har stærke forsyningskæder og producerer meget selv.

Du kan læse mere om betydningen for fødevarepriserne her

Ja. Sårbare mennesker er i risiko for at blive ofre for menneskehandel, når krig sender dem på flugt. Det gælder også i Ukraine, hvor millioner er fordrevet fra deres hjem. For at minimere risikoen for udnyttelse, er det vigtigt, at fagpersoner og private borgere er opmærksomme på tegn og signaler på menneskehandel.

Krigen i Ukraine har fordrevet millioner af mennesker fra deres hjem. Når det sker, øges risikoen for, at bagmænd udnytter deres sårbare situation og udsætter dem for menneskehandel.

Center mod Menneskehandel har igangsat flere initiativer målrettet ankomne fra Ukraine og fagpersoner, der møder dem, for at oplyse om risiko for menneskehandel.

Læs mere om Center mod Menneskehandels initiativer og indsats her:

Ukrainske fordrevne og risiko for menneskehandel (cmm.dk)

Kriseinformation.dk er de danske myndigheders hjemmeside til alle, der ønsker at orientere sig om danske forhold. Her kan man bl.a. finde svar på aktuelle spørgsmål, nyheder og pressemeddelelser relateret til den danske indsats og få et overblik over sanktioner og danske bidrag til Ukraine. Siden opdateres løbende med al relevant information på dansk, engelsk og ukrainsk.

Vigtig information om ophold i Danmark

Til ukrainske statsborgere

Grundet situationen i Ukraine har Udlændingestyrelsen samlet al relevant information til ukrainske statsborgere, der enten er i Danmark eller ønsker at komme til Danmark.

Information til ukrainere

Bidrag og sanktioner

Det gør Danmark

Som konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine indfører EU og Danmark løbende sanktioner mod Rusland og landets allierede - og så hjælper Danmark Ukraine på en række områder.

Læs om hvad Danmark gør

JOBSØGENDE FRA UKRAINE

Sådan får du et job i Danmark

Find information om jobsøgning i Danmark på denne side. Læs om ansøgninger, løn, arbejdstider mm og start din egen jobsøgning.

Gå til JobguideUkraine.dk

Nyheder

Indlæs flere
Hvordan kan jeg bidrage?

Sådan hjælper du bedst

Se her, hvad myndighederne anbefaler, hvis du vil hjælpe ofrene for Ruslands invasion i Ukraine og få et overblik over de nødhjælpsorganisationer, der koordinerer arbejdet efter Ruslands invasion i Ukraine.

Sådan hjælper du bedst

Hvad betyder krigen for dig og for Danmark?

Ruslands invasion af Ukraine vil kunne mærkes af borgerne i Danmark - også selvom der aktuelt ikke er nogen militær trussel mod Danmark.

Læs mere om krigens betydning

Råd og vejledning

Til virksomheder

Ruslands invasion af Ukraine kan påvirke danske virksomheder på flere måder. På denne side kan du få et overblik over, hvor du kan finde information og vejledning for virksomheder.

Infomation til virksomheder

Gode råd til at tale med børn

Sådan taler du med dit barn om krig

Situationen i Ukraine fylder meget i medierne, og det kan gøre børn og unge bekymrede. Børne- og Undervisningsministeriet har samlet en række materialer og gode råd på siden her.

Tal med børn om situationen i Ukraine (uvm.dk)

Seneste pressemøde

Ny aftale om modtagelse af fordrevne børn og unge fra Ukraine